Kornrensning hos DLG i Hørning

Om højere effektivitet og bedre arbejdsmiljø

SKIOLD SEED afdeling har i løbet af forsommeren optimeret og opgraderet DLG Hørnings frørensningsanlæg med både bedre kvalitet, øget kapacitet, højere effektivitet og bedre arbejdsmiljø som gevinster for DLG:

DLG fabrikken i Hørning producerer hovedsageligt frø til hybrid rug, hvede, byg og havre. SKIOLD SEED anlægget består ud over de nye maskiner, to stk SKIOLD Omega 181 IRE rensere og en SKIOLD Sigma 1004 renser, også af en triør, et sorterbord og en farvesorterer.

Hovedopgaven i Høring var at udvide rensekapaciteten for de 2 frølinier fra ca. 2 x 10 tons i timen til 2 x 15 tons i timen (hvede) og samtidig forbedre arbejdsmiljøet ved hjælp af et nyt aspirationssystem.

   

Sigma 1004 


   

Omega 181 IRE

Kapacitetsforøgelsen blev udført på næsten samme fodaftryk som de eksisterende gamle maskiner. Dette er muligt på grund af den høj-effektive Omega kornrensningsteknologi, der giver op til 40% højere kapacitet pr. m2 sold.

Samtidig blev kornets kvalitet øget ved at installere en Sigma-forrenser og i kombination med det unikke aspirations-R-modul på Omega er resultatet mindre affald, som er en væsentlig del af tilbagebetaling af investeringen. Det nye filtersystem sikrede et godt og sundt arbejdsmiljø.

Både Sigma og Omega er udstyret med det nye SKIOLD Guard-system, der erstatter DamWatch-systemet.

SKIOLD Guard-systemet introducerer nye funktioner, f.eks. vibrationssensor sammen med alle de kendte funktioner i overvågning af slid, brud, hastighed og temperatur for at sikre en jævn og optimal drift.

 

For yderligere information kontakt SKIOLD SEED / +45 2790 0082

Her er nogle udvalgte reference historier

Find her et lille udpluk af vore referencer fra hele verden. Finder du ikke det du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kæmpestort dansk byggeri

til smågrise og søer. Prima Svin A/S klar til at gå i gang med anden etape af stort staldbyggeri i samarbejde med SKIOLD

Læs mere STALD / FODER

Montage af mølleri og fem-faset fodringsanlæg uden driftstop

Til 1.450 søer og 52.000 smågrise

Læs mere STALD / FODER

Fodermølle projekt til 700 malkekøer

Foderomkostningerne faldt 20% og udbyttet per ko steg fra 26,0-28,3 liter mælk

Læs mere FODER / KVÆG