GØR EN FORSKEL

Totalløsninger til foderfremstilling, svinestalde samt rense- & sorteringsanlæg til korn og frø

Åben stald hos Anekærgaard

Torsdag den 6. september kl. 10-15. Ny kvægstald til 1400 jersey malkekøer med mølleri

Læs mere

SKIOLD Direktør stopper efter 12 år

Lasse Viegand Hansen er udnævnt som ny adm. direktør.

Læs mere

Åben stald - Lundegaard i Sæby

7000 m2 bar mark projekt til en produktion på 30.000 slagtesvin

Læs mere

Vil du vide mere?

Skriv os en besked, og vi skal hjælpe dig med dine spørgsmål