Fodermøller til kvægfoder

Producer selv dit foder til kvæg. Reducer foderomkostningerne, optimer udbyttet og forøg din profit

SKIOLD har mange års erfaring med salg og design af fodermøller og male-blandeanlæg med kapacitet fra få t / t til 30-40 t / t over hele verden - fra mindre gårdanlæg til store foderfabrikker, der producerer foder til svin, fjerkræ, kvæg osv. Uanset hvor i verden og uanset hvilke krav du har til din nye fodermølle, har SKIOLD løsning, der passer til dine behov.

SKIOLD male-blandeanlæg giver mulighed for formaling og dosering af foder til forskellige husdyr såsom svin, fjerkræ, kvæg osv. Vi tilbyder komplette løsninger med udstyr og tilbehør til din fodermølle. Her på hjemmesiden kan du finde du information om vores installerede projekter rundt om i verden og læse mere om vores udstyr.

Forøg rentabiliteten fra jord til bord

SKIOLD arbejder på at forbedre foderkvalitet og sikkerhed ved at anvende effektive og innovative teknologier i hele processen, hvilket resulterer i højere rentabilitet i hele forsyningskæden. SKIOLDs kunder fortæller at dyrene viser forbedret sundhed på grund af det friske foder og bedre foderoptagelse. Frisk foder af høj kvalitet sikrer optimal foderudnyttelse, sundhed, vækst og den mest rentable drift.

Ved selv at producerer kvægfoder får du 

  • Lavere foderomkostninger
  • Mindre tidsforbrug til fodring
  • Sundere køer med højere udbytte
  • Mulighed for at lave tilpasset foder til de forskellige grupper af kvæg

Du kan læse meget mere om de forskellige fodermøller til kvægfoder, SKIOLD har leveret verden over, herunder - eller

KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER

 

 

Vil du vide mere?

Skriv os en besked, og vi skal hjælpe dig med dine spørgsmål