SKIOLD er en danskejet

virksomhed etableret i 1877

Følg os

SKIOLD GØR EN FORSKEL

Din succes er vores passion

Det er vores ambition at levere de mest optimale løsninger til vores kunder, så de kan producere mad til verdens voksende befolkning på de mest logiske steder med mindst mulig indvirkning på miljøet og så de selv får den bedste fordel af deres egen indsats.

Vi leverer de mest innovative løsninger, der er effektive, pålidelige, økonomisk overkommelige og tilføjer værdi til vores kunders forretning. Vi bestræber os på at integrere FNs globale mål for en bæredygtig verden i vores løsninger og produkter med mindst mulig miljøpåvirkning, og som dækker den komplette værdikæde fra mark til husdyr.

Komplet leverandør i mere end et århundrede

Siden 1877 har SKIOLD specialiseret sig i udvikling, produktion og installation af:

  • komplette svinestalde
  • fjerkræudstyr
  • fodermøller til dyrefoder
  • kornopbevaring og håndtering
  • frørensning og -forarbejdning

hvor omhu, troværdighed og godt håndværk altid har haft første prioritet i alle faser: Udvikling, design, produktion, salg, levering, montage og service.

 

Forarbejdning af korn og frø

Korn og frø skal håndteres, forarbejdes og opbevares på måder, der sikrer den mest optimale kvalitet og undgå spild. Kunder, der kræver professionelle kornhåndteringsløsninger, henvender sig til SKIOLD for at købe såvel små som store unikt designede industrielle løsninger. Foder og frøproducenter over hele verden benytter idag SKIOLD’s korn-, frørensnings- og sorteringsmaskiner.

Foderfremstilling

Naturens ressourcer bevares bedst, når foderproduktion, fodring og opbevaring af foder udføres på en ansvarlig måde, hvilket sikrer et minimum af spild i alle faser af værdikæden. Vi hjælper landmænd med succes til at tage kontrol over deres foderproduktion og dermed sikre sundere svin, kvæg og fjerkræ samt optimal udnyttelse af ressourcerne. Det gør vi ved at levere komplette, kundetilpassede foderfabrikker til fremstilling af foder til f.eks. svin, kvæg og fjerkræ.

Staldløsninger

Moderne knowhow, udstyr og høj effektivitet er kendetegnende for SKIOLD’s produkter og løsninger og gør os til en af de mest erfarne leverandører til komplette svinebedrifter. Med erhvervelsen LANDMECO med løsninger til fjerkræ, har vi udvidet vores globale produktprogram med innovative løsninger baseret på årtiers erfaring. Løsninger til fjerkræ omfatter slagtekyllinger, æglæggere og opdræt og er designet til at være funktionelle, pålidelige og rentable.

Ansvar, effektivitet og rentabilitet går hånd i hånd

Det er vores stærke overbevisning, at landbrug skal drives på den mest ansvarlige måde med både dyresundhed og landbrugets påvirkning af naturens ressourcer for øje. Derfor leverer SKIOLD løsninger baseret på teknologier med høj effektivitet, der maksimerer output og minimerer energiforbruget og reducerer landbrugets aftryk på naturen. Vores højt dedikerede og kvalificerede medarbejdere har grundig indsigt i den stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger, og den voksende bekymring for fødevaresikkerhed, hvorfor al udvikling af vore produkter og løsninger fokuserer på fremtidssikker bæredygtighed fra mark til bord.

Vi stræber efter at etablere et årelangt samarbejde med vores kunder og ønsker ikke nødvendigvis at være den største, men den bedste leverandør på markedet.

Fakta

Udvikling og produktion af maskiner samt projektering af komplette anlæg og løsninger inden for alle vores 5 forretningsområder

  • Ejes af Solix Group
  • Eksportandel på 90%
  • Datterselskaber i 9 lande
  • Hovedkvarter i Sæby, Danmark
  • 600+ ansatte

Se SKIOLD world her