SKIOLD Fremtidens bæredygtige jord

Hvorfor vælge SKIOLD?

Vi tror på ansvarlig opførsel, bæredygtige løsninger og en sikker fremtidig fødevareproduktion

Bæredygtigt landbrug

SKIOLD ønsker at gøre en forskel for at muliggøre et stadigt mere bæredygtigt landbrug og forarbejdning af fødevarer. For - og sammen med - interessenter i landbrugs- og industrisektoren, udvikler SKIOLD innovative maskiner og løsninger til ansvarlig landbrugs- og industriel produktion, der øger dyr og menneskers velfærd og samtidig mindsker det miljømæssige aftryk.

Fra mark til bord

Vi i SKIOLD ser det som en del af vores ansvar at tilbyde vore kunder innovative løsninger til hele værdikæden fra mark til husdyr - uanset om du arbejder inden for landbrug eller råvareforarbejdning. Vores produkter dækker udstyr til frøforarbejdning, kornhåndtering, foderfremstilling samt komplette løsninger til fjerkræ, svin og kvægopdræt. Vores løsninger er blandt de mest innovative, effektive, pålidelige og økonomiske, og som alle tilfører værdi til din virksomhed og samtidig bidrager til at minimere energiforbruget og reducere det samlede klimaaftryk.

SKIOLD og verdensmålene

Landbrugsjord er en begrænset ressource og med vores stærke position på markedet tilstræber vi at gøre det muligt for landmænd og fødevareproducenter at producere mad til den stigende verdensbefolkning ved at maksimere vore kunders effektivitet og øge udbyttet af indsatsen. Det er vores ambition at bidrage til FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling nr. 2 og 12, nemlig ansvarligt forbrug og produktion med henblik på at afskaffe sult ved at gøre mad sikker og tilgængelig overalt ved at levere løsninger, som bidrager positivt til udviklingen mod en bedre fremtid.

Mad til fremtidig generationer

Som en internationalt, førende virksomhed inden for sit felt ønsker SKIOLD at gøre en forskel i udbuddet af mad til alle mennesker med mindst mulig indflydelse på kloden og dens naturressourcer. SKIOLD leverer komplette løsninger til at rense råvarer, sikre fødevaresikkerheden og øge udbyttet. Vores dybe rødder i de danske traditioner for grøn, men alligevel effektiv teknologi forpligter os til sikker, tilstrækkelig og bæredygtig fødevareproduktion for alle kommende generationer.

SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Vi tror på, at vi sammen kan gøre en forskel og forandre verden lokalt og globalt gennem en ansvarlig opførsel i hele landbrugets værdikæde fra mark til husdyr.