SKIOLD slagtesvinestald

Slagtesvinestalde

Moderne produktionsfaciliteter til slagtesvin

Grise opstaldes i slagtesvinestalden i perioden, hvor de vækster fra ca. 30-100 kg. Målet er at have en sund og stabil produktion i et staldmiljø med de bedste
vækstbetingelser. En produktion, hvor fokus ligger på rentabilitet. Slagtesvinestalde kan indrettes efter forskellige former for stiindretning og fodringsprincipper. Alt efter valg af princip, kan SKIOLD tilbyde en stiløsning, der opfylder behovet ud fra de retningslinjer, der er for de enkelte opstaldningsformer.

Sti design til slagtesvinestalde

Moderne produktionsanlæg til slagtesvin stiller krav om stabilt og slidstærkt inventar, som kan modstå hårde, fysiske og kemiske belastninger - og som
samtidig yder det optimale miljø for grisene. Stiindretningen har betydning for grisenes trivsel og vækst, hvilket er afgørende for en sund og rentabel produktion. Brugervenlighed og funktionalitet vægtes højt, så arbejdstid med daglige rutiner minimeres og/eller effektiviseres.

Stierne skal indrettes, så der er god plads til grisene - både når de skal æde og drikke, men også når de skal have dækket deres naturlige adfærdsbehov. Grisene skal kunne færdes i stierne med høj grad af velfærd, hvilket bl.a. kræver overvejelser ift. indretning af hvile-, æde- og aktivitetsområde samt gødeareal. Det gode staldmiljø opnås ved godt luftskifte, korrekt temperaturstyring og masser af lys.

Ventilation, varme og køling

Klimaet i slagtesvinestalden er af stor betydning for dyrenes ydelse og skal være optimalt for både dyr og ansatte. Derfor arbejder SKIOLD løbende med at minimere energiforbruget og optimere pålideligheden for alle vores klimasystemer. SKIOLD er en totalleverandør af ventilation til svinestalde; undertryk, ligetryk, diffus, kombidiffus samt tunnelventilation. SKIOLD VisioVent styrer alle klimaløsninger, der dækker diffus ventilation, kontrolleret luftindtag, tunnel- og kombitunnelventilation samt opvarmning, højtrykskøling, iblødsætning og overbrusning.

Fodring af slagtesvin

Stierne kan indrettes med vådfoder eller tørfoder, hvilket kan tildeles enten restriktivt eller ad libitum, alt afhængig af foderstrategi. SKIOLD kan levere komplette slagtesvinestier i både fiber-, glasfiber-, panel- og plankeinventar. Naturligvis er stierne også kompatible med SKIOLDs tørfodringsanlæg og foderautomater - ligesom ventilation naturligvis også kan leveres af SKIOLD!

I slagtesvinestalden er der fokus på høj og sund vækst. En af de vigtige faktorer er, at slagtesvinene har god appetit - blandt andet sikret af gode vækstbetingelser i stien. Stierne kan indrettes med vådfoder eller tørfoder, hvilket kan tildeles enten restriktivt eller ad libitum, alt afhængig af foderstrategi.

Målet er at sikre tilstrækkeligt og korrekt foder gennem slagtesvinenes livscyklus og at sikre adgang til frisk vand og frisk foder med høj hygiejne. Vores Maximat Porker Aqua opfylder disse krav. Foderautomaten med ad lib-fodring skal placeres i skillevæggen mellem stierne. MaxiMat Porker er designet og konstrueret ud fra principperne om nem rengøring, stor robusthed og en høj grad af hygiejne. MaxiMat Porker er udstyret med et trug i rustfrit stål med drikkeskål i begge sider. Fodringssystemet kan være enkelt, dobbelt, fasefodring eller multifasefodring til dem, der virkelig ønsker at optimere fodringsstrategien.

Vand til slagtesvin

Vand er vigtig for at sikre god foderoptagelse, tilvækst og velfærd for dyrene. Slagtesvin drikker 5-10 liter vand om dagen, så der skal være fri adgang til
vand hele tiden. Vand kan tildeles via drikkeventiler eller -kopper, som placeres i stiens aktivitets- eller gødeareal. Derudover bør ventil eller kop placeres i korrekt højde for dyrene for både at tilgodese de nyindsatte og de leveringsklare dyr. Alternativt kan der opsættes flere ventiler i forskellig højde for at tilgodese flere størrelser
dyr. Vand kan tildeles med SKIOLD Maximat Aqua, SKIOLD Akvamat, drikkeventiler eller kopper placeret i stiens aktivitets- eller gødningsareal.

Gulv i slagtesvinestalde

Gulvet i slagtesvinestien kan indrettes med skridsikkert betongulv med større eller mindre åbningsgrad. En del af gulvet indrettes med fuldspalter, som kan kombineres med drænet gulv og/eller fast gulv. Et fast gulv i lejet giver mindre ammoniakfordampning og bedre velfærd for grisene. Når grisene har mulighed for at dele stien op i leje- og gødeareal sikres gødningsafsætning på spaltegulvet. Spaltegulvet skal derfor også være stort nok til at leveringsklare slagtesvin ikke kommer til at gøde på det faste gulv.

Rode og beskæftigelsesmaterialer

Dansk lovgivning foreskriver, at alle søer/gylte såvel som orner, smågrise, slagtesvin og pattegrise skal have permanent adgang til beskæftigelses- og rodematerialer. Rode- og beskæftigelsesrør, halmhække, gummimåtter, adgang til ekstra vand osv. kan imødekomme svinenes naturlige opførsel og behov og forbedre ydeevnen ved at eliminere negativ opførsel og forbedre stimuleringen fra miljøet. SKIOLD har mange forskellige løsninger, som tilgodeser dyrenes behov.

 

KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER

eller se mere i vores katalog

Komponenter til moderne svineproduktion