SKIOLDs vådfodringsanlæg gør effektiv fodring avanceret uden at blive kompliceret

Der findes et utal af løsningsmodeller, fra den ganske simple standardmodel med én blandetank, til de mere avancerede restløse varianter og multifase-anlæg med mange blande- og udfodringstanke.

Vådfodringsprincipper

SKIOLDs vådfodringsanlæg er udviklet til at tilgodese den moderne svineproduktion, hvor specielt driftsikkerhed, nøjagtighed og effektivitet er i højsædet. Anlæggene designes og dimensioneres i størrelse efter kundens behov.

En af SKIOLDs mærkesager er nøjagtig udfodring - også i farestalde. Konceptet er videreudviklet, så man kan differentiere efterløbstiden. Det betyder, at man kan dosere nøjagtigt, hvor det er påkrævet, f.eks. i farestalde med 3-5 gange daglige fodringer, eller man kan pumpe foderet ud i en fart, hvor det er store mængder der tæller, og hvor nøjagtigheden er mindre betydende, som eksempelvis i drægtighedsstalden.

En anden mærkesag for SKIOLD er restløs fodring. Princippet er udviklet så der ikke kommer beskidt vand tilbage til skubbevandstanken. Det betyder, at der altid er rent vand i rørene mellem fodringerne, og at man altid får frisk foder ud til grisene. Det er specielt vigtigt i farestalde og smågrisestalden.
Produktionsdata opsamles naturligvis i fodercomputeren og kan overføres til management-programmer. Fodercomputeren kan også styre vores store program i mølleri- og foderfremstillingsanlæg.

Traditionelt normsystem

Med normsystem menes den sædvanlige måde, hvorpå et vådfodringsanlæg designes. Foderet bliver stående i rørstrengen mellem fodringerne. På denne type anlæg kan SKIOLDs fodercomputer beregne mængden af de enkelte komponenter - såvel i blandetanken som i de forskellige dele af rørsystemet. Der er således mulighed for kompensering mellem de forskellige blandinger. Herved opnås den optimale fodersammensætning, som kan laves under de gældende forhold. SKIOLDs fodercomputer fortæller altid nøjagtigt, hvad der er blevet fodret med, og regulerer selv ændringer i foderværdi og væskemængde.

Foder-skub-foder

Dette er en udbygning af standardsystemet, men består typisk af to blandere, der hver især indeholder en recept. Først udfodres den ene recept, hvorefter rørsystemets indhold udskiftes med fodertypen i den anden blander. Det foder, som er i rørene, presses tilbage til den blander, som lige har udfodret. Dette system bruges typisk til slagtesvin, hvor der laves receptskifte midt i vækstperioden.

Restløs vådfodring

Opbygningen består af en foderblander og en væskeblander. Væskeblanderen blander den mængde væske, der skal bruges til udfodringen - inklusiv evt. syre - der herefter pumpes til foderblanderen gennem udfodringssystemet. Herefter indvejes de resterende komponenter i foderblanderen. Når udfodringen begynder, skubbes foderet ud i rørstrengen, og væsken, der er i strengen, returneres til væskeblanderen. Når foderblanderen er tom, skiftes til væskeblanderen, og udfodringen fortsætter, så længe der er foder tilbage i røret. På den måde efterlades kun væske i rørsystemet. Ved restløs fodring sikres, at der altid fodres med friskblandet foder, hvilket sikrer en øget foderoptagelse

Ad lib vådfodring

Mange års erfaring med ad libitum-fodring har gjort, at SKIOLD også her har et godt og sikkert program. Følgende er alle funktioner, som gennem årerne har vist sig som meget nyttige redskaber for en succesfuld anvendelse af ad libitum-princippet:

  • Automatisk beregning af ædelyst på forskellige tidspunkter af dagen
  • Automatisk beregning af blandingsmængde
  • Alarm for manglende ædelyst ved enkelte ventiler
  • Valg af ønsket mængde pr. gang ved hver ventil
  • Begrænsning af foderoptagelse pr. ventil

Fase/multifase vådfodring

Grundprincippet i et fasefodringsanlæg er, at to separate blandetanke hver især sammensætter en recept med et højt, henholdsvis lavt proteinindhold. Fra hver blandetank er fremført en separat rørstreng til staldene. Rørstrengene løber parallelt over stierne, og via en foderventil fra hver rørstreng forbindes disse til faldrøret i stien. De to ventiler åbner samtidigt, og man kan således sammensætte en proteinblanding pr. sti, som passer til grisenes aktuelle behov, og dermed optimere vækstpotentialet, samtidig med, at man optimerer prisen pr. foderenhed og reducerer gyllens miljøbelastende indhold af fosfor og kvælstof.

Vil du vide mere om vores vådfodringsløsninger?

KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER