SKIOLD halm i smågrisestald

Tilbehør til so-, smågrise- og slagtesvinestaldene

Mange tilvalg - skab det rigtige miljø for grisene

Dansk lovgivning foreskriver, at alle søer/gylte såvel som orner, smågrise, slagtesvin og pattegrise skal have permanent adgang til beskæftigelses- og rodematerialer. 

Rode- og beskæftigelsesrør, halmhække, gummimåtter, adgang til ekstra vand osv. kan imødekomme svinenes naturlige opførsel og behov og forbedre ydeevnen ved at eliminere negativ opførsel og forbedre stimuleringen fra miljøet.

Rode- og beskæftigelsesmateriale

Rode- og beskæftigelsesmateriale placeres i stien, således at grisene har permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale. Behov kan tilgodeses ved anvendelse af:

  • Rode- og beskæftigelsesrør for træstokke (Ø160 mm. x 800 mm.)
  • BoxToy, forskellige træklodser til montering på inventaret
  • Halmhække, i galvaniseret stål: dobbelt halmhæk bestående af en halvdel monteret på hver side af stivæggen dobbelt halmhæk med plastgavl, føres ned over stivæggen

En anden måde at etablere rodemateriale på er at tildele foderet ved hjælp af SKIOLDs Maximat foderautomater!