Nu sover vi bedre om natten

Claus Petersen, Maaling Avl og Opformering, har meget positive erfaringer med et nyt luftfiltersystem fra SKIOLD GROUP, som hindrer luftbårne bakterier fra udeluften i at trænge ind i grisestalden.

”De første måneders erfaringer er meget positive. Trods en tør og varm sommer er der ingen søer, der er døde af varmestress, de seneste to måneder.


Det fortæller Claus Petersen, ejer af Maaling Avl og Opformering ved Broager. I juli i år fik han installeret luftfiltfilter system fra Skiold Group.


Der er tale om to filtre. Et forfilter, der stopper grove partikler som halmstrå, blade og støv. Inderst sidder et fin filter, et kompakt filter der hindre luftbårne bakterier i udeluften fra at trænge ind i stalden. De kompakt filtre er af samme type, som bruges i sundhedssektoren – kontorer og andre fælles arealer mm, hvor det er vigtigt at holde alle bakterier og vira ude”, fortæller Hans Jørn Klitgaard, Area sales Manager på Skiold Group.


Filtrene er nemme at sætte op direkte uden på eksisterende væg og loftventiler på stalden. Det sker udefra, så teknikerne behøver ikke engang at komme ind i stalden ved monteringen. På Maaling er der i alt sat 544 filtre op. En del hen over staldvinduerne. Der er sat to filtre op pr. ventil.


Filtrene er langtidsholdbare og energivenlige, da der ikke er mekaniske eller bevægelige dele. Der er altså ikke et strømforbrug eller en stor elektriker regning ved installationen.


Der er tale om et system, der bidrager til en mere bæredygtig fremtid med energibesparelser og bedre holdbarhed af løsningerne”, siger Hans Jørn Klitgaard.


De første filtre herhjemme blev sat op på Munkbro Svineavl i 2018. Her er 50 procent forfiltre skiftet, men ikke nogle af de antibakterielle filtre.


Sundhed afgørende


Claus Petersen, der sammen med sin hustru Maria Nittegaard Petersen driver Maaling Avl og Opformering som 9. generation på gården, understreger, at sundhed og sundhedsstatus er afgørende for bedriften. Baggrunden for valg af filtrering af indsugningsluften ligger i en sanering, som Maaling har været igennem. Claus Petersen er nyvalgt formand for Dansk Svineavl. Claus Petersen fortæller:


Vi havde i mange år AP12 og mycoplasma lungesyge i bedriften. Efterhånden blev det så svært at afsætte avlsdyr, at vi besluttede os for en sanering. Vi overvejede så, om vi skulle lave en traditionel totalsanering eller en kejsersnit-sanering”.


Vi valgte kejsersnitløsningen for at bevare vores høje avlsniveau, blandt andet har vi i fem år ligget som de bedste herhjemme inden for landrace. Nogle af disse gener ville vi gerne beholde”.


Det betød, at 6 dyrlæger og 3 medhjælpere plus staldfolk hveranden tirsdag i godt 10 måneder foretog kejsersnit på 156 renracede landrace og duroc søer”.


”En kæmpe indsats, men det var det værd. Vi fik saneret AP12 og mycoplasma ud af bedriften og begyndte at opbygge en ny besætning på vores ejendom i Sommersted. Men så skete der desværre det, at vi fik en reinfektion af mycoplasma”.


”Vi prøvede en medicinsk sanering, men slap ikke af med mycoplasma, men AP12 var væk”.


”Vi overvejede flere muligheder for at beskytte besætningen bedst muligt, f.eks. mod andre sygdomme som PRRS. En løsning med UV-lys var umiddelbart for dyr. Vi kunne også ændre produktionen til en almindelig griseproduktion, men det er hverken Maria eller jeg gearet til”.


”Vores valg faldt derfor på løsningen med kompakt filtre fra SKIOLD. Det kostede et par millioner kroner. Denne løsning er vi meget glade for. Nu sover vi bedre om natten”, siger Claus Petersen, som regner med, at man ved filterløsningen har fjernet 95 procents risiko for at få luftbårne sygdomme ind i besætningen.


Eksporterer de fleste avlsdyr


Der er i alt 1.000 søer på Maaling, der er med i DanBred avlssystemet. Der er avl med LL og DD på ca. 325 søer, og i opformeringen er der ca. 675 søer. Alle galtgrise fra opformeringen, ca. 11.000, sælges som 7 kg grise til fast aftager – den nærmeste nabo. Der sælges ca. 7.200 YL sopolte pr. år. Der er grise på fem sites.


Maaling eksporterer 60 procent af sine avlsdyr. Der sendes YL sopolte til Spanien, Belgien og Tyskland, og LL og DD orner til England, Polen, Frankrig, Spanien og Tyskland. Der sælges også til danske kunder, og Claus Petersen vil gerne sælge endnu flere til danske landmænd.


Der hører 325 hektar til Maaling med et sædskifte bestående af byg, hvede, raps, havre, spinat og biomajs. Der praktiseres et maskinfællesskab med nabo og med fælles driftsleder i marken. I alt er er der ansat 16 medarbejdere på Maaling.


NYHEDER FRA SKIOLD

Bliv inspireret, udforsk de nyeste innovationer og historier fra SKIOLD, og få input til dit næste projekt.

Tilmeld dig SKIOLDs nyheder her

SKIOLD SmartDos | Fodringssystem til løsgående, drægtige søer

Individualiseret fodring for optimale resultater

Læs mere STALD

Reducer dit strømforbrug og spar penge nu

Med energieffektive løsninger fra SKIOLD kan du reducere dit strømforbrug markant og opnå…

Læs mere STALD / FODER

Spar tid og penge med digitale værktøjer

Reducer dine omkostninger med digitale værktøjer og effektive styresystemer fra SKIOLD. De…

Læs mere SKIOLD / DIGITAL