SKIOLD AirFilter

SKIOLD AirFilter system giver dig en unik løsning, som sikrer dig øget driftssikkerhed i din stald. Ved brug af filterventilation forhindrer du virusindtrængning i områder med høj husdyrtæthed.

Med SKIOLD AirFilter system får du et system, der filtrerer op til 95% af virus og bakterier væk fra alt indkommende luft. Derudover mindsker du risikoen for geninfektion kan reduceres med op til 80%.

SKIOLD AirFilter system giver dig:

  • Op til 95% reducering af luftbåren smitte fra virus og bakterier
  • Driftssikker og økonomisk system
  • Simpelt at servicere
  • Ingen bevægelige dele eller udgifter til elektriskdrift
  • Kan installeres på nye og eksisterende bygninger

Med SKIOLD AirFilter systemet får du et system, der fileterer den indkommende luft og hele tiden sikrer en sundere og mere driftsikker stald.

 


SKIOLD AirFilter system sikrer dig mod:

 

SKIOLD AirFilter-systemet fås i tre forskellige principper:

  1. Filter CL100 wall anvendes for undertrykssystemer med vægventiler i facadevæggen. Systemet kan anvendes til enkelt og flerrumsstalde. Eksisterende vægventiler anvendes som luftindtag. Filter CL100 wall kan integreres på nye og eksisterende bygninger. Frisklufttilførslen til rummet sker via eksisterende vægventilerne.  2. Filter CL200 ceiling anvendes for undertrykssystemer med loftventiler monteret i staldloftet. Systemet kan anvendes til enkelt og flerrumsstalde. Eksisterende loftventiler anvendes som luftindtag. Filter CL200 ceiling kan integreres på nye og eksisterende bygninger. Frisklufttilførslen til rummet sker via det eksisterende loftrum.  3. Filterunit anvendes for lige og overtryk friskluftssystemer. Denne unit er med integreret kølesystem, som giver en høj driftssikkerhed grundet dens fuldautomatiske tæthedskontrol. Den kan anvendes til enkelt og flerrumsstalde. Eksisterende loftrum eller friskluftkanaler anvendes som kanaler til ventiler og diffusloft. Filterunit kan integreres på nye og eksisterende bygninger. Frisklufttilførslen til rummet sker via eksisterende loftventilerne.