SKIOLD farestald til løse søer

Staldinventar til farestalde med løse søer

Godt design bidrager til høj ydeevne, trivsel og arbejdsmiljø

Farestalden kan indrettes med stier, hvor soen går løs i hele eller størstedelen af diegivningsperioden. Disse farestier tilgodeser soens bevægelsesfrihed i meget højere grad end traditionelle systemer for derved at øge søernes velfærd. Samtidig er produktiviteten i fokus, og det stiller krav til stiens indretning og dimensionering.

Designet af stien har stor indflydelse på svinenes ydeevne og trivsel. Et godt stidesign medvirker til det høje produktivitetsniveau ved at give grisene god adgang til foder og vand og funktioner, der understøtter deres naturlige og sociale opførsel. Designet på stien gør også en forskel for personalet, da det rigtige design gør arbejdsbelastningen mindre slidsomt og mere effektivt.

JLF10

Indretningen af en JLF10 sti giver soen fuld bevægelsesfrihed og mulighed for at udføre mere naturlig adfærd i stien. JLF10 er dimensioneret til moderne soproduktion til løse, diegivende søer med store kuld. Der er ikke noget inventar foran yveret og derfor er der god plads, færre pattekampe og dermed roligere diegivninger med høj mælkeoptagelse for alle grise.

Søerne orienterer sig mod bagvæggen, når de farer. Dermed er det nemt at give faringshjælp, og grisene fødes ud på det faste gulv, hvori der kan etableres gulvvarme. Gulvvarme modvirker for hurtig afkøling af de nyfødte grise og dermed øges pattegrisenes vitalitet.

JLF10 SWAP

Indretningen af JLF10 SWAP bygger på principperne og fordelene fra JLF10. I JLF10 SWAP er der dog mulighed for ekstra beskyttelse af pattegrisene i den kritiske tid omkring faring. Fronten på hulen kan foldes ud og bruges som beskyttelsesbøjle i få dage omkring faring, hvor risikoen for klemning er størst.

Efter den kritiske periode, fjernes beskyttelsesbøjlen, og soen får dermed fuld bevægelsesfrihed i størstedelen af laktationen. Soens præference for at lægge sig med støtte på fast gulv tilgodeses ved at etablere en ekstra krybbe. Placering af krybben ved gangen sikrer et godt opsyn med soens foderoptag og velbefindende i forbindelse med faringen.

JLF15

JLF15 giver mulighed for ekstra beskyttelse af pattegrisene i den kritiske tid omkring faring. Stiens dimension giver bedst mulig arealudnyttelse og bevægelsesfrihed
for soen. Soens råderum begrænses i de første dage ved anvendelse af beskyttelsesbøjlerne, og dermed minimeres pattegrisedødeligheden.

Når beskyttelsesbøjlerne ikke længere er nødvendige, åbnes der op for soens råderum. Dette giver optimale vilkår for pattegrisene med god plads ved yveret under diegivning. Stiens gulvprofil har en stor andel spaltegulv - i enten plast eller støbejern - i soens område for at sikre god hygiejne. Pattegrisehulen er indrettet med fast gulv eller gummimåtte for at skabe varme til grisene, og placeringen ved gangen letter de daglige arbejdsgange.

FTF/ FT30

I både FT30 og FTS-stien er soen løsgående både før, under og efter faring.
Soen fjernes fra grisene ved fravænning, mens grisene bliver gående i stien indtil de henholdsvis når en vægt på 30 kg (FT30) eller slagtevægt (FTS).
Når grisene opnår en vis størrelse, og ikke længere har brug for overdækning, kan pattegrisehulen i FTS-stien fjernes ved at slå fareladet ind mod stivæggen.

Stimateriale til farestier

Det rigtige valg af materialer påvirker resultaterne af din produktion. Det anvendte materiale i stien har stor indflydelse på udstyrets levetid og holdbarhed. Det spiller også en stor rolle i forhold til grisenes sundhed, da materialer, der er lette at rengøre, forbedrer hygiejnen i stalden og reducerer risikoen for overførsel af sygdomme mellem hold.

SKIOLD Jydens farestier til løsgående søer er udført i fiber- eller alternativt glasfiberinventar, der hører til markedets stærkeste inventar. Stidesignet er det samme uanset om materialevalget falder på fiber- eller glasfiber.
Den glatte materialeoverflade nedsætter ophobningen af bakterier, og derved muliggøres en nem og effektiv rengøring. Et renere staldmiljø betyder bedre hygiejne og lavere sygdomsfrekvens - og dermed en forbedret produktion.

Både fiber- og glasfibermaterialet har en minimal volume på kun 10 mm, hvilket gør stien pladsbesparende med mulighed for flere m2 nettosti. En vigtig faktor, der især gør sig gældende ved nybyggeri, hvor bygnings- og investeringsbehovet således kan reduceres. Der er mulighed for at smigskære fiber-/ glasfibermaterialet efter gulvfald. Derved slutter inventaret tæt mod gulvet, og der kan opnås besparelser i murerentreprisen, idet udsparing af gulvet kan fravælges.

5 grunde til at vælge glasfiberinventar

  • 10 mm. volumen -> Flere m2 sti / pladsbesparende
  • Stærkt, massivt materiale -> Langtidsholdbar stiindretning
  • Glat overflade og få samlinger -> Effektiv rengøring og god hygiejne
  • Lysgennemtrængeligt materiale -> Lyst og venligt arbejdsmiljø
  • Bæredygtigt materiale (genbrug) -> Miljøvenlig indretning