SKIOLD farestald til løse søer

Staldinventar til farestalde med løse søer

Fremragende design bidrager til høj ydeevne, trivsel og arbejdsmiljø

Farestalden kan indrettes med stier til søer, der går løse i hele eller størstedelen af diegivningsperioden. 

Disse farestier giver langt større bevægelsesfrihed end traditionelle systemer for at øge soens velfærd. Samtidig er der fokus på produktivitet, hvilket stiller krav til indretning og dimensionering af stien.

PN503

Indretningen af PN503 giver soen fuld bevægelsesfrihed og mulighed for at udføre mere naturlig adfærd. Dimensionerne på PN503 er baseret på moderne so-produktion til løsgående, diegivende søer med store kuld. Der er ikke noget inventar foran yveret, hvilket giver bedre adgang til yveret, færre pattekampe og roligere amning med høj mælkeoptagelse for alle pattegrise i kuldet.

Stiens indretning sikrer, at søerne vender mod bagvæggen under faringen. Det gør det nemt at give faringshjælp, og pattegrisene fødes på det faste gulv, hvori der kan etableres gulvvarme. Gulvvarme minimerer afkøling af nyfødte pattegrise og forbedrer dermed pattegrisenes vitalitet.

Designet af PN503 giver også mulighed for ekstra beskyttelse af pattegrisene i den kritiske tid omkring faring. Den forreste del af krybbeområdet er designet til at blive foldet ud og brugt som farefløj i et par dage omkring faring, hvor risikoen for at klemme pattegrisene er størst. Efter denne kritiske periode fjernes beskyttelsesbøjle, hvilket giver soen fuld bevægelsesfrihed i størstedelen af diegivningsperioden.

Søernes præference for at ligge med støtte på fast gulv imødekommes ved at etablere et ekstra trug. Placeringen af truget ved gangen sikrer et godt overblik over søernes foderoptagelse og trivsel omkring faring.

I faring-til-slut og faring-til-30 kg-stierne er soen løsgående før, under og efter faring. Soen tages ud af stien ved fravænning, mens pattegrisene forbliver i stien, indtil de når en vægt på 30 kg eller en slutvægt (FTF). Når pattegrisene når en vis størrelse, og de ikke længere har brug for det overdækkede område, kan krybbeområdet fjernes ved at folde fronten af krybben ind.

PN501

PN501 giver ekstra beskyttelse af pattegrisene i den kritiske periode omkring faring. Stiens udformning giver god udnyttelse af arealet og bevægelsesfrihed for soen. Soen holdes fast de første dage ved hjælp af beskyttelsesbøjle, hvilket minimerer pattegrisedødeligheden. Når fiksering ikke længere er nødvendig, får soen sin bevægelsesfrihed tilbage. Det giver optimale forhold for pattegrisene med god adgang til yveret under diegivning og resulterer i bedre forhold for soen, så hun giver mere mælk og har lettere ved at komme i brunst igen efter fravænning.

Gulvprofilen er for det meste med spalter - enten af plast eller støbejern, hvilket sikrer en god hygiejne. Krybbeområdet er designet med fast gulv eller en gummimåtte for at sikre varme til smågrisene, og placeringen af krybben ved gangen forbedrer samtidig de daglige arbejdsrutiner.

Stimateriale til farestier

SKIOLDs farestier til løsgående søer er lavet af glasfiberkomposit, som er det stærkeste materiale, der findes til farestier. Materialets glatte overflade reducerer ophobningen af bakterier og muliggør nem og effektiv rengøring. Et renere staldmiljø betyder bedre hygiejne og en lavere sygdomsfrekvens, hvilket giver optimale betingelser for dyrenes vækst og forbedret dyrevelfærd.

Glasfiberkompositten har en minimal tykkelse på kun 10 mm, hvilket gør stien pladsbesparende med flere m2 pr. sti. Det er en vigtig faktor for især nye enheder, da det reducerer behovet for byggeri og investeringer. Det er muligt at justere glasfiberkompositten i forhold til gulvets faktiske hældning. Stien vil slutte tæt til gulvet, og der kan opnås besparelser, da man undgår at skulle udsparre gulvet.

  • 10 mm. volumen -> Flere m2 sti / pladsbesparende
  • Stærkt, massivt materiale -> Langtidsholdbar stiindretning
  • Glat overflade og få samlinger -> Effektiv rengøring og god hygiejne
  • Lyst materiale -> Lyst og venligt arbejdsmiljø
  • Bæredygtigt materiale -> Miljøvenlig indretning