Transponderfodring af løse søer

SKIOLD er specialist i elektronisk sofodring (ESF) gennem flere årtier

Elektronisk sofodring (ESF) er et af de mest udbredte systemer til løsgående søer i dansk svineproduktion. SKIOLD har designet og udviklet en robust elektronisk foderstation, der gør en forskel for fodereffektivitet, dyrevelfærd og brugervenlighed. SKIOLD Elektronisk Sofodring giver en sikker huldstyring, mindsker foderspild og sikrer et komplet overblik. Vores elektroniske sofoderstation er ideel til fodring af løse søer i grupper baseret på deres behov med fokus på høj dyrevelfærd. Du kan vælge mellem vores tørfodrings- eller vådfodringssystem.

SKIOLDs ESF station er en særdeles robust station, der kan modstå de hårde forhold i staldene, og er designet til at holde søerne rolige og komfortable og understøtte deres produktivitet og minimere fjernelse forårsaget af skader.

Man kan enten have søerne i stabile eller dynamiske grupper. Stabile grupper sammensættes typisk af et ugehold én gang for alle, så kampe om rangorden kun forekommer én gang i søernes drægtighedsperiode.  Dynamiske grupper sammensættes kontinuerligt, hvor søerne indsættes med faste tidsintervaller. SKIOLD videreudvikler løbende ESF managementsstrategierne. Grundlaget for succes med elektronisk sofodring i drægtighedsstaldene er at der etableres gode træningsforhold for poltene, inden de indsættes i drægtighedsstalden.

Sådan fungerer Elektronisk Sofodring:

Søerne spiser sekventielt, den ene efter den anden, fra den samme station. Når en so kommer ind i stationen, låses indgangslågen bag hende, og hun identificeres ved hjælp af en transponder i øremærket. Computeren tildeler hende en bestemt mængde foder, der falder ned i fodertruget i en begrænset periode. Et indbygget rengøringssystem skyller automatisk truget efter hver fodring. Under fodring og i flere minutter derefter forbliver indgangslågen låst, så andre søer ikke kommer ind. SKIOLD Electronisk So Fodring tildeler præcist, individuelt foder baseret på paritet, tilstand og cyklusfase og sikrer, at søerne får ernæringsrigtigt foder baseret på hendes specifikke behov.

Tag SKIOLD med på råd når du skal have etableret en ny eller renoveret en gammel drægtighedsstald.

Se eksempler på kunder, der har valgt Elektronisk Sofodring fra SKIOLD:

Vil du vide mere om SKIOLD Elektronisk Sofodring?

KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER