Foder til høns - lav selv foder til frilandsæg

Producent af frilandsæg

Innovativ landmand - foderanlæg fra SKIOLD

Hos Boldinggaard møder man den imødekommende, entusiastiske og anderledes tænkende frilandsægproducent, Klaus Jørgensen. Han er sammen med sin kone, Betina, indehaver af Boldinggaard Hønseri, der ligger i Glejbjerg mellem Esbjerg og Holsted, og de har selv bygget gården op fra bunden i 1995. Klaus er uddannet landmand og har været ægproducent i 21 år. Han startede med at have 10.000 frilandshøner, i 2002 havde han 25.000 og i dag er han oppe på 48.000 fordelt på to stalde med ca. 8000 i hver flok. Udover frilandshønerne har han 140 hektar jord, hvoraf 30 hektar er forpagtet og på de resterende 110 hektar dyrkes der bl.a. hvede, som bruges til at blande i hønernes foder.

Fra færdigfoder til selvlavet foder

I maj 2016 begyndte Klaus at producere eget foder til hønerne.

"I dag producerer jeg ca. 60-65% af foderet med et male/blandeanlæg fra SKIOLD med bl.a. en SK5000 skivemølle, soldrenser og en Flexmix, der blander to forskellige blandinger og anlægget har kørt upåklageligt. Hønernes foder består af 65% hvede, 7% skaller og 28% tilskud, og der bruges ca. 2500 tons foder årligt. Lige pt. koster 100 kg færdigfoder ca. 182 kr., og det koster ca. 160 kr. at producere sit eget foder, så indenfor 3 år vil anlægget være afskrevet." udtaler Klaus.

På en ejendom ved siden af opholder de daggamle kyllinger sig til de er ca. 16 uger gamle. Kyllingerne kommer fra et rugeri på Sjælland. Fra 0-8 uger får kyllingerne færdigkøbt foder og fra 8 uger får de voksenfoder. Når de er 16 uger flyttes de over til Boldinggaard.
Dødeligheden er meget lav – fra 0-16 uger er dødeligheden på 0,7% og Klaus bruger stort set ingen medicin. Hvis hønerne har brug for penicillin gives det gennem drikkevandet.

Når hønerne er 20 uger starter de med at lægge æg, og når de er 22 uger lægger de æg, der kan sorteres. Hønerne producerer ca. 15,5 mio. æg årligt, og Klaus har sørget for at indrette hønernes dagsrytme således, at kl. 02.00 tændes lyset i stalden, så hønerne narres til at tro, at det er daggry. Klokken 06.00 er 95% af æggene allerede lagt og arbejdsdagen kan hermed hurtigt overstås.

Stressede høner – nej tak!

For at opnå den bedste ægkvalitet er det vigtigt, at hønerne ikke bliver stressede for det resulterer i blod i æggene. Fra små har de været vant til larm, og Klaus og hans assistent sørger for altid at gå i en blå kedeldragt, som hønerne genkender. Hønernes afføring køres direkte væk på et bånd, hvilket sikrer en bedre luft og renere indeklima.

Klaus er en af de større frilandsægproducenter og sælger sine æg Danæg A/S. Danæg-koncernen er et andelsselskab og ejes af de landmænd, der producerer og leverer æggene. Leverandørerne er en blanding af både økologiske, frilands, skrabe- og buræg. Buræg er dog på vej ud af alle danske supermarkeder og forventes helt udfaset i slutningen af år 2020.

Klaus’ høner er en del af Danægs koncept ”Privilegerede Høner”. Privilegerede høner har mulighed for et varieret underlag og terræn. Derudover har hønerne mulighed for at tage sandbade og klatre, hvilket er med til at holde dem beskæftigede. Udover de ekstra privilegier, har frilandshøner også adgang til et udendørsareal og i hønsehuset er minimum en tredjedel dækket af strå, høvlspåner, sand eller tørv og hønerne har reder og siddepinde til rådighed.

Det hele handler om management. Når hønerne har det godt, har kontoen det godt”, forklarer Klaus Jørgensen.

Når Klaus ikke passer sine høns bruger han gerne tid på sin store hobby, veteranbiler, som han bl.a. bruger til bryllupskørsel. Klaus og Betina kan godt lide at møde nye mennesker og derfor er det muligt for folk at campere på Boldinggaards arealer. De synes det er hyggeligt og giver stedet ekstra liv.

Fakta:

  • Foderanlæg med en SK5000 skivemølle, soldrenser, diagonalblander, siloer og et Flexmix management system.
  • 48.000 høns, der producere 15.5 mio. æg årligt.
  • 2500 tons foder bruges der årligt - 60-65 % produceres selv.
  • Færdigfoder koster ham ca. 182 kr., men kun 160 kr at producere foderet selv.
  • Anlægget er tjent hjem inden for 3 år

Skivemølle - god til formaling af foder til fjerkræ

Ophavsret foto: Danæg.

Her er nogle udvalgte reference historier

Find her et lille udpluk af vore referencer fra hele verden. Finder du ikke det du søger, er du velkommen til at kontakte os.

Kæmpestort dansk byggeri

til smågrise og søer. Prima Svin A/S klar til at gå i gang med anden etape af stort staldbyggeri i samarbejde med SKIOLD

Læs mere STALD / FODER

Montage af mølleri og fem-faset fodringsanlæg uden driftstop

Til 1.450 søer og 52.000 smågrise

Læs mere STALD / FODER

Fodermølle projekt til 700 malkekøer

Foderomkostningerne faldt 20% og udbyttet per ko steg fra 26,0-28,3 liter mælk

Læs mere FODER / KVÆG