Tre tiltag for at optimere foderkvaliteteten

Mads Rauff, ejer af Søvang Svineproduktion og driftsleder Brian Søndergaard har implementeret tre nye initiativer for at højne foderkvaliteten på foder til 2.600 søer med smågrise

Sjørup Svinefarm kunne tidligere konstatere ringere foderoptagelse, mindre mælkeproduktion og generelle udfordringer omkring sundheden i svineproduktionen. – Dette skete 4 gange hvert år og passede med at kornlageret var ved at være tom.


I disse perioder oplevede teamet på Sjørup Svinefarm, at selvom de konstant tilsatte mellem et og to kg toksinbinder pr. tons foder, så skabte dette ikke nævneværdige forbedringer.


De tre tiltag har været:  • Levetidsforlænge gamle siloer ved at støbe ny bund og etablere anlæg til beluftning af kornet i siloerne

  • Bedre og mere effektiv rensning ved installationen af en SKIOLD Sigma kornrenser

  • Løbende toksinprøver for at holde øje med niveauet og se effekten af den intensive rensning af kornEfter at Sigma kornrenseren kom i brug, kan de hos Sjørup Svinefarm konstatere, at der er sket en klar forbedring i stalden. Efter at Sigma kornrenser er blevet implementeret og sat i brug hos, er forbedringerne til at få øje på. Installation af Sigma er det initiativ, der har haft størst effekt. Rengøringsprincippet i Sigma kornrenseren er mere effektivt sammenlignet med andre typer kornrensere, når det kommer fjernelse af toksiner.


 


KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER


Fremtiden kalder på nye miljøteknologier

Med fokus på bæredygtighed og fremtidssikrede løsninger, der øger dit udbytte og mindsker…

SKIOLD sponserer so-seminar 2021

og præsenterer innovative løsninger til so-holdet

Tættere samarbejde - lokal service

med nye servicepartnere i hele Danmark