Tjek af formalingsgrad og den rigtige mølle

Gennem de senere år har der for hjemmeblandere været stor fokus på at kunne producere det rigtige foder med den rigtige formalingsgrad. Incitamentet for at "kæle" for foderproduktionen er øget indtjening i form af lavere foderforbrug pr. kg tilvækst.

Hos smågrise og slagtesvin er det kendt viden at jo finere formalingsgrad, jo bedre foderudnyttelse. - Hagen ved dette er øget forekomst af mavesår hvilket kan betyde store økonomiske tab hvis det får lov at udvikle sig. I jagten på at optimere er der nu fra flere sider - konsulenter og dyrlæger - fokus på at der skal kigges nøjere på strukturen i foderet. - Længe har der været anbefalinger for hvor meget der skal formales ned til en partikelstørrelse under 1 mm for både søer, smågrise og slagtesvin. Men der er noget der tyder på at man også bør interessere sig for fordelingen af den andel der er under 1 mm. Dette stiller store krav til vores kunder om øget kontrol af foderet og ligeledes krav til det udstyr der bruges til tjek af formalingsgraden.

Vi har i en årrække kunne tilbyde et professionelt sigteapparat som hurtigt og nemt kan analysere sigteprofilen for f.eks. et parti formalet byg eller hvede. Langt de fleste prøver udføres dog stadig på manuelt udstyr, som f.eks. den kendte Bygholmsigte eller SKIOLDs egen "kagedåse-sigte" med ét sold på 1 mm. Disse manuelle sigter stiller store krav til brugerens tålmodighed og evne til at kunne udføre testen på samme måde hver gang.

Desuden kan ingen manuelle sigter fortælle noget om fordelingen af partiklerne under 1 mm. Et professionelt sigteapparat fra SKIOLD er som standard forsynet med 1, 2 og 3 mm sigter og kan nemt udvides med f.eks. 0,25 og 0,5 mm sigter. Derved kan man ligeså effektivt finde fordelingen af partikelstørrelser ned til selv meget små partikler. Der er mange gange gennem de seneste år blevet vist regnestykker på hvor mange penge der kan hentes i at sænke foderforbruget bare med 0,1 FE pr. kg tilvækst.

Derfor vil vi gerne øge fokus på at der bruges de rigtige analysemetoder for at optimere så meget som muligt. Med hensyn til valg af mølle findes der i dag 2 dominerende formalingsprincipper når det gælder formaling af foder. Dels hammermøller, som med dets simple princip med sold og slagler (hammere) har været kendt i mere end 60 år, og dels SKIOLDs Skivemølle som er en unik mølle der formaler ved hjælp af 2 skiver der presses mod hinanden. Skivemøllen har den enestående fordel at formalingsgraden kan varieres trinløst og at møllen formaler med et ekstremt lavt energiforbrug. Hammermøller har som nævnt været kendt i mange år og grundprincippet har ikke ændret sig.

Sigteprofilen for de 2 formalingsprincipper er ikke helt ens. Det har altid været almindelig kendt, at en hammermølle producerer en større mængde af det helt fine "bagemel", som der er enighed om ikke er godt for mavesundheden. Det skal dog bemærkes at det især er ældre hammermøller, med indbygget blæsevinge, der laver den største mængde af de fine partikler. Disse ældre typer hammermøller er på vej ud af markedet, men vi ser dog stadig mange som holdes kørende på danske svinebedrifter.

Vi anbefaler at man udskifter en mølle af denne type med en moderne hammermølle eller en skivemølle. Udover at opnå mere kontrol med formalingsgraden opnår man derudover reducering i strømforbrug, støvudvikling og støjniveau. SKIOLD A/S kan levere både hammermøller og skivemøller i mange forskellige størrelser og kan dermed altid finde den optimale løsning.


NYHEDER FRA SKIOLD

Bliv inspireret, udforsk de nyeste innovationer og historier fra SKIOLD, og få input til dit næste projekt.

Tilmeld dig SKIOLDs nyheder her

SKIOLD SmartDos | Fodringssystem til løsgående, drægtige søer

Individualiseret fodring for optimale resultater

Læs mere STALD

Reducer dit strømforbrug og spar penge nu

Med energieffektive løsninger fra SKIOLD kan du reducere dit strømforbrug markant og opnå…

Læs mere STALD / FODER

Spar tid og penge med digitale værktøjer

Reducer dine omkostninger med digitale værktøjer og effektive styresystemer fra SKIOLD. De…

Læs mere SKIOLD / DIGITAL