SKIOLD bliver overtaget af

det skandinaviske investeringsselskab Solix Group

SKIOLD er en ledende dansk virksomhed, der tilbyder udstyr, projektløsninger, styre- og managementsystemer og service indenfor tre forretningsområder: 1) kornanlæg- og fodermøller til svine-, kvæg og fjerkræopdræt, 2) mekanisering of management til svinestalde og 3) udstyr til rensning og behandling af såsæd. 22% af salget lå i 2016 i Skandinavien, resten i Vesteuropa, Ukraine og Rusland samt Asien med stærke positioner i Kina, Vietnam og Australien. 

SKIOLD har de seneste år udviklet sig markant og nåede i 2016 en omsætning på 615 mio. kr. – en stigning på cirka 20 % i forhold til året før. Den årlige stigningstakt i virksomhedens omsætning har de senere år ligget i niveau 8-10 % trods markedsforhold, som har været omskiftelige og periodevis udfordrende. Samtidig er der investeret væsentlige beløb i produkt- og systemudvikling, nye markeder, datterselskaber og forretningsenheder i øvrigt, styrkelse af organisationen, omlægning af driften etc. Også 2017 tegner godt, og forventningerne for de kommende år ser lovende ud med stigende efterspørgsel og aktivitet i den globale agroindustri. 

SKIOLD har i de senere år således også investeret målrettet i øget tilstedeværelse på det globale marked bl.a. med nye datterselskaber, forretningsenheder og joint ventures inden for EU, i CIS-landene, Asien og Oceania. Denne platform giver-  i kombination med en øget integration og fokusering - koncernen det bedst tænkelige afsæt for fremtiden. 

SKIOLD er en vækstvirksomhed med stærke relationer og netværk på de fleste af verdens mest attraktive markeder for de produkter, systemer og projektløsninger, koncernen kan tilbyde inden for foder, korn, stald og såsæd. 

Der sker ingen ændringer i SKIOLD’s daglige ledelse og driftsorganisation i øvrigt som følge af Solix Groups overtagelse, og såvel ledelsen som Henrik Hougaard og familie fortsætter som medejere af SKIOLD med minoritetsandele, ligesom Henrik Hougaard også i fremtiden vil stå til rådighed for SKIOLD.  For yderligere information bedes henvendelse rettes til: https://solixgroup.com 


NYHEDER FRA SKIOLD

Bliv inspireret, udforsk de nyeste innovationer og historier fra SKIOLD, og få input til dit næste projekt.

Tilmeld dig SKIOLDs nyheder her

Åbent Hus

Åbent Hus hos SKIOLD Group den 11. juni! En dag fyldt med inspiration og netværk!

Læs mere SKIOLD

Få øjnene op for fremtidens griseproduktion med SKIOLDs nye inventar!

Er din staldindretning klar til at blive optimeret? Så har vi løsningen til dig!

Læs mere STALD

SKIOLD SmartDos | Fodringssystem til løsgående, drægtige søer

Individualiseret fodring for optimale resultater

Læs mere STALD