grain handling equipment and sacking

Afsækning

Til trods for at den globale tendens indenfor håndtering af færdigfoder har medført, at langt den største fodermængde håndteres i bulk form, er der stadig visse egne af verden, hvor en stor del af færdigvaren distribueres på sækkeform. Endvidere ses det ofte, at specialfoder i mindre mængder sælges på sækkeform. Forskellige løsninger til afsækning indgår derfor ofte i SKIOLDs fodermøller.

Sækkevægte

Afsækningsanlæg til den traditionelle sækkestørrelse på 25 til 50 kg kan laves i mere eller mindre automatiserede udgaver. Hvad der vil være den rette løsning til den enkelte opgave afhænger af afsækningsbehov / kapacitet samt prisen for arbejdskraft i området, hvor anlægget skal opføres.
Afsækningsanlæg kan opdeles i tre typer:

  • Manuelt - Manuel afsækning foregår ved, at man placerer en sæk på en mekanisk vægt, der fyldes til ønsket antal kg, hvorefter den sys og palleteres manuelt.
  • Halv-automatisk - Ved halv-automatisk afsækning placeres en sæk på en elektronisk vægt, der fyldes til ønsket antal kg, hvorefter den sys automatisk og palleteres manuelt.
  • Fuld-automatisk - Ved fuld-automatisk afsækning foregår hele processen automatisk.

Kapaciteten ligger på fra nogle få tons i timen til 30-40 tons i timen.

Sækketransportører

Der bør altid være monteret et sybånd under sækkevægten, som transporterer de fyldte sække væk fra vægten og videre til syning og transport. Båndet letter således operatøren fra at skulle løfte de fyldte sække, hvilket øger afsækningshastigheden. Sybåndet er forsynet med ledeskinner, som forhindrer de fyldte sække i at tippe under transporten.

Symaskiner

Som løsning til sækkelukning anvendes oftest syning. Den mest enkle og billigste syløsning består af en håndholdt symaskine, som oftest betjenes af sækkevægtens operatør. Automatiske symaskiner anvendes til større behov, hvor syhastigheden er vigtig.

Palletering

Det er både muligt at lægge sækkene på paller manuelt og automatisk.
Manuel palletering foregår selvfølgelig ved håndkraft. Ved automatisk palletering, er der en robotarm eller anden form for automatik, som griber sækken, og placerer den på paller efter et programmeret mønster.