SKIOLD Transpork tørfodringsanlæg

Transpork tørfodring

Rørdiameteren på foderanlæggene fås i størrelser fra 38 til 63 mm, der dækker kapaciteter fra 300 - 2100 kg i timen. Optagerstationerne kan fås i flere modeller afhængig af behov og anlægstype.

Den stærke konstruktion giver anlægget en uovertruffen kapacitet på op til det dobbelte af andre tørfodringsanlæg og derfor er TransPork® velegnet som indtransportanlæg eller lignende opgaver. Transportanlægget TransPork® anvendes ofte til opfyldning af SKIOLDs volumendosererer eller som opfyldningsanlæg til Maximat® foderautomater. Trækstationen kan placeres på både væg og gulv. Der er monteret en afbryder, som automatisk standser anlægget ved forkert wirespænding, og en sikring hindrer, at der kommer brud på wiren ved fremmedlegemer i foderet.

SKIOLDs optagerstation er enkel i sin opbygning med rustfrit kabinet, som gør den velegnet til såvel udendørs som in dendørs montage. Optageren kan placeres fritstående på gulv eller ophængt under silo. Indløbet er tilpasset gængse standardtragte, men kan også leveres med en række specialovergange. Fodermængden reguleres let uden brug af værktøj, og doseringen kan løbende kontrolleres i inspekti onsglasset, der er monteret efter optageren. Kabinettet i op tageren er selv-tømmende, så foderrester ikke hober sig op

Hjørnerne i TransPork® er støbt i et slidstærkt plastmateriale og kan monteres liggende, skrå eller lodret.
Det kraftige indvendige hjul er monteret med to støvtætte kuglelejer, og de to hjørnehalvparter er spændt sammen med rustfrie bolte, hvilket sikrer en tæt samling uden foderspild eller vandindtrængen, og dermed en lang levetid uden nedbrud. TransPork® hjørne fåes også i en galvaniseret udgave.

TransPork wiren består af en oliebehandlet stålwire der er coated med en gummibelægning, så eventuelle metalstykker ikke kommer i foderet. TransPork Wiren har gennem snart 10 år vist sin helt overlegne styrke, og i dag gives der tre års garanti på wiren. Det patenterede, bevægelige samleled bevirker, at wiren ved samlingen ikke overbelastes ved kørsel i hjørner og drivhjul. Anlægget er udviklet til transport af foder, men er også godkendt af Fødevaredirektoratet til transport af fødevarer.