SKIOLD Pig Management

SKIOLD Pig Management giver dig en uovertruffen gennemsigtighed af din produktions performance på søer, klima- eller slagtegrise. Med registrering af dine hændelser, indsamles realtidsdata, som dækker dine produktionstekniske nøgletal, som fortæller dig præcis, hvad der sker i din produktion 24/7.

Med SKIOLD Pig Management får du dybdegående analyser af din præstation og overvåger dine fremskridt hen imod dine mål og holder dig opdateret på dit ressourceforbrug og leverancer. Platformen kan identificere potentielle problemer og løse dem med det samme, når som helst i livscyklus. Resultatet? Du får det komplette billede af dine dyr, og du forbedrer ydeevnen for din besætning.

SKIOLD Pig Management er inddelt i kategorierne: ’Søer’ og ’Klima- og slagtegrise’.

Du laver selv din opsætning af Pig Management ud fra din besætnings set-up, så du tilgår de funktioner, der er relevante for dig. Derudover kan SKIOLD Pig Management benytte på alle dine mobile-devices’. 

Pig management giver dig:

 • Overblik over dit dyreflow 24/7
 • Mere effektiv, rentabel og bæredygtig produktion
 • Større gennemsigtighed og bedre kvalitet af driften
 • Produktionsrapport og produktionstekniske nøgletal
 • Større merværdi med unikke præstationsdata
 • Standardiseret data af alle produktionsfaser i din besætning.
 • Fuld kontrol og maksimal sikkerhed

Unikke indstillinger designet til produktion med søer:

Med individuelle indstillinger i henhold til din besætning giver SKIOLD Pig Management til søer dig besked om, hvilke opgaver du skal udføre på et givet tidspunkt. Derudover er produktionsdata og foderforbrugsdata fuldt integreret for at fortælle dig den nøjagtige ydeevne for hvert enkelt dyr.

Særligt for Pig Management til søer:

 • Dashboard-funktion med fuld oversigt over alle søer og alle enheder i forhold til præstationsmål
 • Dokumentation af behandling på individ- og besætnings niveau
 • Integration af foderforbrugsdata og produktionsydelsesdata
 • Optimale tidspunkter for løbninger
 • Hurtige reaktionsmuligheder på tomme søer
 • Arbejdslister (tilpasset produktionen) på løbninger, scanning af faringer samt fravænninger
 • Resultater af søernes performance fordelt pr. kuld
 • Information om optimal logistikstyring

ADD-ON PRODUCT PIG MANAGEMENT FOR SØER:

ESF - kommunikation med controller

Typisk indtastes data direkte gennem ESF-styringsprogrammet eller via managementprogrammet. SKIOLD har udviklet en unik samlet løsning for kommunikation mellem SKIOLD Pig management for søer og vores ESF-controller, hvilket giver brugerne følgende:

Registrering:

 • Et samlet system, som kan kommunikere sammen
 • Automatisk registrering af dyret i controlleren med alt data, når dyret flyttes til ESF-station
 • Flyttes dyret væk fra ESF-station slettes dyret automatisk fra controlleren igen

Arbejdslister:

 • Overblik over dyrets indtag af foder samt resterende ration
 • Mulighed for at ændretidskurve samt fast %
 • Restliste á x-antal % af rationen på dagen fra dagen før
 • Overblik over ændring af foderkurve og/eller fast %, af de fire sidste besøg
 • Arbejdsopgaver løses via læseren (Allflex AWR250 Stick reader), der forbindes til mobile-devices’ via Bluetooth
 • Alt data vises på display og kan ændres herfra

Unikke indstillinger designet til produktion med klima- og slagtegrise:

De unikke indstillinger sikrer registrering af dine handlinger, og forbindelse til SKIOLD Distriwin giver dig værdifuld indsigt i hele fodringsprocessen. Der er indarbejdet en vækstkurve som hjælper brugerne med at estimere vægten på dine dyr, ved interne flytninger, registrering af behandlinger.

Særligt for Pig Management til Klima- og slagtegrise:

 • Registrering af indgange, flytninger og afgange
 • Estimering af forventet salgs- og slagteuge
 • Funktion til fordeling af dyr til de enkelte stier ud fra deres vægt
 • Afstemning af antal dyr pr. sektion med de fysiske i stalden.
 • Estimering af daglig tilvækst, forventet salg og levering ved henholdsvis 30 og 115 kg.
 • Rullende 7 dages overblik på dødelighed, aflivninger og behandlinger.