Avanceret styresystem til udfodring - SKIOLD Distriwin

SKIOLD DistriWin Management System

Avanceret system til fodring

SKIOLD Distriwin er ikke kun et softwareprogram - det er dit vigtigste arbejds- og ledelsesværktøj, der samler alle data og giver dig værdifuld indsigt i fodringsprocessen.

SKIOLD Distriwin er et nyt styringssystem, der øger produktiviteten samtidig med at omkostningerne reduceres baseret på digital intelligens. Det er et nøgleværktøj til svineproducenten til overvågning og optimering af gården, fra lagring og formaling til styring af våd- og tørfodring. Systemet er skalerbart fra små besætninger op til 36 samtidige løbende opgaver og 90 blandetanke, som til enhver tid er tilgængelige.

SKIOLD Distriwin giver landmanden synlighed og gennemsigtighed i den daglige ledelse og giver nemmere overblik, begrænser fejl og forbedrer effektiviteten. Systemet skaber synergi mellem medarbejderne og systemet, og sørger for sporbarhed af alle indgange og begivenheder. Det er muligt at generere rapporter om sti / sektion / gårdsniveau - hvilket virkelig gør ledelse let.

Mest præcise system til distribution af foder

SKIOLD Distriwin er et af de bedste systemer, som fuldt ud kan distribuere den nøjagtige mængde frisk og sundt vådfoder til hver enkelt sti. Det er muligt at distribuere foder ved hjælp af efterløbs kontrol (maksimal nøjagtighed) eller ved konstant flow dosering. Systemet sikrer også korrekt blanding, når der skiftes fra en recept til en anden. Alarm advarselsfunktioner giver fx værdifuld hjælp til sikring af siloen ikke løber tør og reservedele udskiftes i tide.

Brugervenligt system

SKIOLD Distriwin er baseret på SKIOLDs styringssystem DM2000-6000, hvoraf SKIOLD har leveret mere end 5.000 systemer worldwide. Databasen, der bliver opdateret kontinuerligt, ligger på en platform med meget høj sikkerhed, og har mulighed for integration med andre systemer.

SKIOLD Distriwin giver sundere grise og lavere foderomkostninger

  • Mulighed for restløs ud fodring som resulterer i frisk foder med lavere bakterievækst og dermed mindre negativ fermentering.
  • Lavere foderforbrug på grund af optimal tilførsel af foder baseret på vægt/alder.
  • Mulighed for at bruge flere recepter, hvilket giver større fleksibilitet og lavere omkostninger ved fodring af grisene.
  • Grafisk brugerflade er også en stor forbedring, hvilket gør det lettere at betjene. Det kan tilpasses individuelt til dine nøjagtige behov. For eksempel er det muligt at navngive sektioner og staldafsnit med egne navne.
  • Det er et multinationalt system med udveksling af sprogene med et tastetryk, hvilket er en stor fordel på bedrifter med internationale medarbejdere.
  • Endvidere giver muligheden for at lave individuelle brugerprofiler med individuelle tilladelser højere effektivitet, færre fejl og forbedret brugervenlighed.
  • SKIOLD Distriwin styrer med stor nøjagtighed multifase tørfoder, som giver et fuldstændig glidende skift mellem foder recepter fra start til slut foder, både restriktivt og ad-lib.
  • Ved vådfodring kan Distriwin udvides med SKIOLD EatTime Advanced - et system som optimerer udfodringen baseret på grisenes døgnrytme. Se videoen her: SKIOLD EatTime Advanced https://youtu.be/D3KkZHFES1o.