Hotyp - Triør

Præcis sortering af afgrøder og frø efter længde

I processen fjernes korte og lange korn. Sortering efter længde foretages normalt efter sold- og luftrensning. Kortkorns-triøren er forsynet med omrører for effektiv separation, og langkorns-triøren med "optimizer" til optimal udnyttelse af dækningsarealet.

Hvis der både skal separeres kort og langt korn, kan to triører eksempelvis placeres over hinanden, således at materialet først kortkorns-separeres i den øverste triør, og dernæst langkorns-separeres i den nederste.

Det fleksible, modulopbyggede design muliggør også skræddersyede opstillinger med fordelingstriører til eksempelvis græsfrø, eller med flere parallelle triører til maltbyg eller lignende.

  • Hotyp er designet til industriel drift.
  • Fleksibelt, modulopbygget system.
  • Indbygget to-vejsfordeler i udløbsmodulet til skift mellem kort og langt materiale.
  • Mulighed for prøveudtag.
  • Forbindelse til aspiration for støvfri drift.
  • Materialeafvisende, fødevaregodkendte pakninger.
  • Elektronisk fjernbetjening af trug (tilvalg).