SKIOLD sorteringsmaskine til korn og frø

SB bordseparator

Ekstra separation af renset korn, såsæd, ris etc

SKIOLD Damas SB bordseparator er designet til at foretage en ekstra separation af korn og såsæd etc; enten efter specifik vægtfylde eller efter tykkelse og længde.

SB foretager en skarp separation af materialerne i to fraktioner - normalt en let og en tung. Modsat andre systemer er SB bordseparatoren også i stand til at separere materialer med samme vægtfylde, men med forskellig tilbageslagseffekt. 

SB-bordseparatoren forbedrer kvaliteten af slutproduktet betydeligt, da den fjerner uønsket materiale såsom korn uden spiringsevne, kerner af fremmed art, sten, uafskallet materiale, meldrøje, glaskerner fra malt etc.

Dine direkte fordele: 

  • Robust og grundigt testet
  • Meget pålidelig i drift
  • Ingen mellemliggende fraktioner, der skal recirkuleres
  • Højere kapacitet pr. kammer
  • Ingen luftforsyning nødvendig
  • Lavt støjniveau
  • Lavt strømforbrug
  • Slaglængden kan indstilles under drift (valgfri funktion)
  • Variabel hastighed ved frekvensomformeren