Nordahl I/S moderniserer svinestalde

Allan og Christian Nordahl øger slagtesvineproduktionen i lejede stalde. De synes, at der er for dårlig økonomi i at at sælge 30 kg's grise.

Allan og Christian Nordahl øger slagtesvineproduktionen i lejede stalde. De synes, at der er for dårlig økonomi at at sælge 30 kg's grise.

Brødrene Allan og Christian Nordahl, der driver Nordahl I/S ved Rødby på Lolland, har lejet to tomme slagtesvinestalde i nabolaget for en 10-årig periode og straks renoveret og ændret dem til FRATS.

FRATS er et staldsystem, hvor grisene går i samme sti fra fravænning til slagtning. Planen er at indsætte 11.500 styk syv kg's grise på årsbasis i de to stalde, der er fra henholdsvis 2002 og 2004. Halvdelen af grisene skal fedes op til slagtning, mens resten skal sælges som 30 kg's grise. I forbindelse med renoveringen af de to stalde er der installeret 5-faset tørfodringsanlæg i dem. Desuden er de fleste af tørfodringsautomaterne i staldene skiftet ud og erstattet af nye.

Skifter til lavenergi ventilatormotorer

Herudover er motorerne i de i alt 24 ventilatorer skiftet ud og erstattet af nye PM lavenergimotorer. Der er også monteret overdækninger i alle stierne, og lysstofrørene er skiftet ud og erstattet af nye, energibesparende LED-lysstofrør. Fasefodringsanlægget og PM lavenergimotorerne er leveret af SKIOLD Center Øst, lige som tørfodringsautomaterne er af typen SKIOLD Maximat. Der er også installeret varmeanlæg med ribberør fra SKIOLD i de to stalde. Varmen kommer fra to nyinstallerede pillefyr.

"- Årsagen til, at vi har lejet de to svinestalde er, at vi for nylig har overtaget en bedrift med 400 årssøer. Her skønner vi, at staldanlægget har en restlevetid på cirka 10 år. På denne måde kan vi selv fede nogle flere grise op til slagtning, uden at vi behøver at skulle ud i store langsigtede investeringer", forklarer den ene af de to brødre, Christian Nordahl.

Dårlig økonomi i at sælge 30 kg's grise

"Vi mener nemlig, at der som oftest er for dårlig økonomi i at sælge 30 kg's grise" tilføjer den lollandske svineproducent. Efter tilkøbet at bedriften med de 400 årssøer har Nordahl I/S nu i alt cirka 1.050 årssøer. Der produceres omkring 32.000 stk 32 kg's grise om året, hvoraf man nu selv feder cirka 24.000 op til slagtning.

"Når vi gør det her med de lejede stalde, hvor tidshorisonten er afgrænset, hænger det også sammen med, at vi synes, at rammevilkårene for en bedrift som vores er for usikre på lang sigt" siger Christian Nordahl.

"Desuden skyldes det også, at det på nuværende tidspunkt er usikkert, om nogle af vore børn er interesserede i at komme med i bedriften og tage over, når den tid kommer", uddyber han.

Tip-top kørende fra dag 1

"Der var i forvejen 2-fasefodring i de to lejede stalde, som kunne køre i cirka fem år mere. Alligevel valgte vi at erstatte det med det nye 5-fase fodringsanlæg, så vi kunne være tip-top kørende fra dag 1. Det har nu kørt i godt et par måneder, og det fungerer tilfredsstillende, fortæller svineproducenten ved Rødby. Vi har valgt SKIOLD tørfodring, fordi vi af egen erfaring ved, at det er udstyr, der fungerer. Desuden er Maximat tørfodringsautomaten efter vores opfattelse den bedste på markedet. Og ikke mindst vigtigt, så siger vore medarbejdere, at udstyret fra SKIOLD er brugervenligt i det daglige" lyder det fra Christian Nordahl.

Fasefodring i fremgang

Ifølge centerchef Henrik Skovbæk fra SKIOLD Center Øst er fasefodring som system generelt i fremgang. Det forklarer han med, at fasefodring giver en klart bedre foderudnyttelse, fordi fodersammensætningen løbende tilpasses grisenes behov.

"Hertil kommer, at der med fasefodring kan skæres på fosforforbuget - til gavn for såvel miljøet som svineproducenternes økonomi" siger Henrik Skovbæk.

I øjeblikket er der ved at blive monteret nye lavenergimotorer i SKIOLD ventilationsanlæggene i de øvrige stalde hos Nordahl I/S. Ifølge Christian Nordahl bruger de nye lavenergimotorer cirka 70 procent mindre elektricitet end de tidligere Triax ventilatormotorer. 

"Den store besparelse på elektriciteten betyder, at investeringen tjener sig hjem på blot fire år, når vi regner med et tilskud på 40 procent til investeringen," slutter han.


NYHEDER FRA SKIOLD

Bliv inspireret, udforsk de nyeste innovationer og historier fra SKIOLD, og få input til dit næste projekt.

Tilmeld dig SKIOLDs nyheder her

Åbent Hus

Åbent Hus hos SKIOLD Group den 11. juni! En dag fyldt med inspiration og netværk!

Læs mere SKIOLD

Få øjnene op for fremtidens griseproduktion med SKIOLDs nye inventar!

Er din staldindretning klar til at blive optimeret? Så har vi løsningen til dig!

Læs mere STALD

SKIOLD SmartDos | Fodringssystem til løsgående, drægtige søer

Individualiseret fodring for optimale resultater

Læs mere STALD