Munkbro svineavl forøger biosikkerheden

Ventilationsløsningen bliver den første i Danmark

Munkbro svineavls 8 nye klima- og forsøgsstalde får udover en tørfoderløsning med multifase og undertryks ventilationsløsning - Danmarks første biofiltre.

Bio-filtre – undgå luftbårne sygdomme

Luften er en smittebærer for mange vira, som fx PRRS og influenza samt bakterier som fx. mycoplasmer og desuden støv, pollen, og skimmel. Biofiltre sikre at de ikke kommer ind i stalden via luftventilationen. Ventilationsløsningen består af nogle specialudviklede filtre, der monteres i alle loft/væg ventilerne. Rammerne er lavet af galvaniseret stål til brug i svinestalde.

Ventilationsløsningen hos Munkbro bliver den første i Danmark, en banebrydende ny løsning til at forøge biosikkerheden i staldene. Løsningen er allerede kendt i Asien og i USA, men aldrig før i Danmark. Filtrene virker ved at filtrere alle støvpartikler, der kan være forurenet med luftbårne partikler som fx virus, bakterier, støv, pollen og skimmel.Ventilationsløsningen består af nogle specialudviklede filtre, der monteres i alle lofts ventilerne.

Der er nogle betydelige fordele ift. uv-lys, som også kan slå vira ihjel.

  • Der er en væsentlig lavere investering i udstyr
  • Lavere årlige driftsomkostninger, da der ikke skal bruges tid og penge på udskiftning af pærer
  • Trygheden ved at filtrene hele tiden virker. Ved uv-lys, skal man sikre at alle pærerne virker. Filtrene skal udskiftes, men ikke ret ofte, og deres evne til at fjerne vira bliver ikke dårligere ved manglende udskiftning, det er kun luftgennemstrømningen som påvirkes i negativ retning.

Vi kan tilbyde filtre til:

  • undertryk - overtryk
  • filtre over loftventiler
  • filtre ved vægventiler
  • filter hvor der er coolingpats efter
  • filter units uden for sektion,  som går ind i sektion via rør som overtryk.


SKIOLD Recovery

Oplever du udfordringer med afsætningen af dine grise over grænsen?

SKIOLD fremviser udstyr ved Grovfoderekskursionen 2020

SKIOLD var med som rådgivende partner på formalingsmaskiner og mølleri ved SEGES Grovfoder…

Stemmen i røret igennem 25 år

I dag er det 25 år siden Johannes Kristensen satte fødderne på den arbejdsplads, som han h…