Effektive varme-ribberør til opvarmning af grisestalden | SKIOLD

Varmesystemer

SKIOLD har markedets mest effektive ribbe-varmerør, som giver op til 40% mere varme end tilsvarende rør på markedet. SKIOLD varmeinstallationer er omhyggeligt beregnede, så de passer til det tilhørende ventilationsanlæg og bygningerne. Dermed minimeres installations- og energiomkostningerne, og hele klimasystemet er trimmet optimalt. Med adgang til klimadata i alle egne af verden er SKIOLD i stand til at designe staldklimaløsninger til enhver bedrift uanset hvor den ligger.

Rumvarme
I vinterperioden kan det være praktisk umuligt at køre minimumventilationen så lavt, at temperaturen kan holdes, uden at det har negative effekter på luftkvaliteten. Luften bliver nemt tung, fugtig og ubehagelig for både dyr og personale. Med et rumvarmeanlæg får man mulighed for at ventilere på et niveau, hvor luftkvaliteten er god, uden at temperaturen falder til under det ønskede. Ydermere vil den varme luft bære den kolde luft længere ind i stalden og modvirke træk og kuldenedslag.

Gulvvarme
Et opvarmet gulv i fare- og smågrisestalde holder grisene varme og tørre, og hjælper grisene til at bruge stien hensigtsmæssigt. En lille gris har en relativt større overflade end en stor gris. Derfor taber en lille gris relativt mere varme til omgivelserne end en større gris. Jo mere energi en gris skal bruge for at holde varmen, desto mindre energi har den til rådighed til vækst og modstandskraft. I den kolde del af året er det ikke grisene, der skal holde gulvet varmt. Det er gulvet, der skal holde grisene varme. Et opvarmet gulv minimerer behovet for rumvarme.

Ribberør
Ribberørene yder en høj varmeafgivelse pr meter til opvarmning af stalden. Rørene placeres oftest under luftindtaget for at blande varmen med den kolde luft, og derved sikre den rette og homogene temperatur til dyrene. Ribberørenes karakteristiske finner medvirker effektivt til varmeafgivelsen ved tilførsel og cirkulation af vand. Varmen tilføres luften som konvektionsvarme, hvilket medvirker til en homogen og trækfri ventilation.

Vores særlige ekspertise indenfor befæstelse og påmontering af varmeribberne på røret bidrager til at skaber en effektiv varmelederevne via den optimerede kontaktflade mellem ribber og rør.

Rørribbernes store overfladeareal bidrager til en større varmeafgivelse. Vores konstruktion kombineret med monteringen​ giver en den absolut bedste udnyttelse af materialerne, og sikrer derved den mest effektive og økonomiske opvarmning af stalden. SKIOLD’s ribberør giver, til sammenligning med andre modeller, per løbende meter en overlegen yderligere dokumenteret effektivitet på 15 - 40%.


Shunts, ventiler & pumper
SKIOLDS varmesystemer er udelukkende sammensat af kvalitetskomponenter. GRUNDFOS pumper og Danfoss termostater er standard. Alle ventiler er kalibreret efter SKIOLDs styringer for maksimal reguleringspræcision. Shunten kan spejlvendes.