Højtrykskøling og overbrusning i grisestalden

Køling

SKIOLD er eksperter i højtrykskøling og overbrusning

SKIOLD har ekspertise indenfor højtrykskøling og overbrusning, som via avanceret klima-styring sikrer optimale betingelser for dyr og økonomi. Modsat et traditionelt "lavtryks-anlæg" udbringer SKIOLD højtrykskøling vandet ved ca. 70 bar. Det patenterede dysesystem sikrer en uhyre fin forstøvning af vandet. På den måde opnår man, at næsten hele vandmængden fordamper inden den rammer dyr eller inventar. Denne fordampning kræver energi, som hentes fra staldluften. Herved opnås køleeffekten.

SKIOLD højtrykskøling reguleres med SKIOLD klimacomputer. Indbygget max-fugt-stop forhindrer overdosering. Dyret og inventaret må ikke blive vådt, ligesom staldluften ikke må føles "tung og fugtig". Intelligent regulering øger kølingen gradvis, efterhånden som behovet stiger. På den måde opnås den mest hensigtsmæssige køleeffekt uden store temperatur- og fugtudsving.