SKIOLD rensemaskine til korn og frø

Sigma - reducerer mykotoksiner effektivt

Rense- og sorteringsmaskine med høj kapacitet

Maskinens primære funktioner er for-rensning, sortering af maltbyg, standard interventionsrensning, samt industriel rensning af afgrøder og hårde frø. Under visse forhold kan maskinen også anvendes til rensning af kornkerner.

Maskinen er meget lidt pladskrævende, og kan derfor let bygges ind i eksisterende anlæg. Soldet roterer omkring en central aksel, hvilket kun frembringer ganske lidt vibrationer. Dette gør også maskinen egnet som mobil installation.

Centrifugalprincippet gør Sigma renseren ideel til rensning af vand- og olieholdige frø.

Den overfladepolerende effekt af de roterende sold øger hygiejnestandarden for afgrøderne, idet forekomsten af bakterier og svampe reduceres betragteligt.

  • Renserens vibrationsfri konstruktion stiller ingen særlige krav til fundament.
  • Der er tænkt på fleksibilitet i forhold til placering af renseren, idet den er forsynet med drejelige udløb og låge for udskiftning af sold.
  • Med tilvalg af elektroniske kontrolsystemer kan justeringer under drift minimeres.
  • Maskinen er i lukket konstruktion, hvilket minimerer støjgener og sikrer støvfri omgivelser.
  • Maskinens roterende bevægelse og selvregulerende valsebørster sikrer effektiv rensning af sorteringssoldene.

Se vores instruktions videoer:

        

 

SIGMA: How it works

 

SIGMA: In progess

  

 

   

SIGMA: Intake with Sigma