SKIOLD sælger overalt - også Down Under

SKIOLD er kommet godt fra start i 2016 med en historisk stor ordrebeholdning, som har givet god aktivitet i hele virksomheden.

Det er lykkedes SKIOLD at kompensere for vanskelige markedsvilkår for landbrugssektoren i store dele af Europa samt Rusland/Ukraine ved at gå længere ud i verden. I skrivende stund tyder alt på at SKIOLDs største enkeltmarked i indeværende år bliver Australien, hvilket jo er næsten så langt væk fra Danmark, som man kan komme.


Aktuelt bygger SKIOLD endnu en foderfabrik for Australiens største foderproducent, Ridley. Fabrikken skal fuldt udbygget producere 500.000 tons foder årligt - eller hvad der svarer til et lastvognstræk foder hvert tyvende minut døgnet rundt. SKIOLD leverer og monterer anlægget på turn-key basis på nær selve bygningen.


Hvad angår staldanlæg til svineproduktion, har de asiatiske markeder taget godt fra. Oftest leverer SKIOLD hele teknikpakken til svinestaldene bestående af ventilation, inventar, gulve og fodringsteknik til de asiatiske kunder. Med halvdelen af verdens svinebestand alene indenfor Kinas grænser er der selvsagt et enormt behov for ny teknologi, når svineproduktionen konverteres fra overvejende baggårdshold til nutidige produktionsformer.


På hjemmemarkedet har den lange periode med lav indtjening hos vore kunder lagt en dæmper på aktiviteten. Dog håber vi, at sommerens stigning i afregningsprisen for svinekød kan bringe optimismen tilbage i dansk svineproduktion. De aktuelle tilskudspuljer til nybygning og renovering af slagtesvinestalde forventes også at give øget aktivitet i sidste halvdel af 2016.


Øget aktivitet kræver mere plads


Projektordrer i den tunge ende kræver mere lagerplads, hvorfor der i den forløbne vinter er bygget en ny lagerhal på 3000 m2 i forlængelse af lageret i Sæby. Hallen er nu taget i brug, og har allerede vist sit værd i forbindelse med forårets høje aktivitetsniveau. Indvielse af hallen blev markeret ved et arrangement for SKIOLDs medarbejdere med familie.


Damas fuldt integreret med SKIOLD


Efter en lang forberedelsesperiode blev Damas fuldt ud sammenlagt med SKIOLD med virkning fra 1. januar 2016. I samme forbindelse blev der etableret fælles IT system, hvilket gør det meget nemmere at arbejde med det fælles produktprogram i dagligdagen. Med Damas produkterne og virksomhedens specialistviden indenfor maskiner og anlæg til industriel kornbehandling får SKIOLD samtidig adgang til et helt nyt netværk af afsætningskanaler over store dele af verden. Den anden vej komplementerer SKIOLDs program af transportmaskiner, styringssystemer mv. i industriel udførelse Damas produkterne rigtig fint.


Adm. direktør fratræder

Lars Radoor Sørensen tiltræder som midlertidig CEO

Læs mere SKIOLD

SKIOLD og Jyden skal blive endnu stærkere sammen

SKIOLD opkøber Jyden Bur

Læs mere SKIOLD

Ændring i service - SKIOLD Damas

SKIOLD Damas kunder skal nu kontakte SKIOLD for service på tlf 9989 8887