Skiold Sæby Indgang

SKIOLD vækster både på top- og bundlinjen

SKIOLD fortsætter væksten

SKIOLD A/S, en af Danmarks største danskejede virksomheder inden for landbrugssektoren, fortsætter væksten og leverer et stærkt resultat trods udfordrende markedsvilkår på hovedmarkeder. 


En høj grad af globalisering og et konstant fokus på markeds- og produktudvikling har drevet væksten i SKIOLD. 2016 markerede således endnu en milepæl i selskabets nu 140 års historie, idet omsætningen rundede 600 mio. kroner, en stigning på 18,5 % ifht. 2015 og et tilfredsstillende resultat.  


”Den positive udvikling i selskabet er et resultat af vores arbejde på at forbedre konkurrenceevnen, tilpasse os til de nye markedsvilkår samt udvikling af salget på nye markeder”, fortæller administrerende direktør i SKIOLD A/S, Samuel Waldorph. 


”Væksten stammer fra en markedsudviklingsstrategi, hvor vi i 2011 etablerede SKIOLD i Australien, 2012 i Kina og 2015 i Vietnam med eget selskab. Vi har desuden haft et stigende antal projekter inden for vores tre forretningsområder, hvilket er meget tilfredsstillende.” slutter Samuel Waldorph. 


SKIOLD er en international virksomhed med flere datterselskaber i Europa, CIS, Asien og Oceanien, og det kan til tider være et usigtbart vejr at navigere i, når man ikke er herre over en så væsentlig ting som finansielle og politiske forhold samt den øgede konkurrence specielt fra lande med lav indkomst. Derfor er det essentielt for SKIOLD at udligne markedsfluktuationerne ved at være tilstede i flere geografiske områder, og fokusere på at ruste virksomheden til den stigende konkurrence fra specielt asien. 


SKIOLD fortsætter i 2017 med at fokusere på produktudvikling og vækst på nuværende markeder.


Opgrader til Pig Management til søer

SKIOLD Pig Management til søer - din 24/7 synlighedsassistent.

Ny tilgang

Vi forener kræfterne på vores sociale platforme

Glædelig Jul & Godt Nytår

Vi holder julelukket fra den 23. december til den 4. januar

Læs mere SKIOLD