Åben stald hos Niels Blem Sørensen

fredag den 2. marts klokken 10:00 - 15:00, Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup

Kom til indvielse hos Niels Blem Sørensen fredag den 2. marts kl.10-15 og se den nye tvillingestald til slagtesvin på 5.302 m2. Niels har igen valgt en SKIOLD vådfoderløsning til den nye stald, der kobles sammen med løsningen i det bestående staldanlæg. Det er en fasefoderløsning, med mulighed for to forskellige blandinger, hvilket gør det muligt at lave individuelle blandinger tilpasset grisens vækstfase, og dermed er det også økonomisk fordelagtigt i og med, foderet kan optimeres den enkelte sektion. Niels Blem Sørensen forventer en årlig produktion på ca 20.000 slagtesvin.


Top 5 årsager til at vælge vådfoderløsning:
• Højere fortjeneste per slagtesvin pga. lavt foderforbrug per kg tilvækst
• Forbedret kødprocent
• Lavere foderomkostninger på grund af muligheden for anvendelse af billigere alternative råvarer
• Betydeligt reduceret støv i stalden forbedrer arbejdsklimaet for gårdens personale og dyr
• Nemt overblik over grisene pga. restriktiv fodring i langtrug


 Læs artikel i Landbrugsavisen her

Åben Stald hos I/S Skovsted - Thisted

Onsdag den 5. december kl. 12.00-17.00

Stald Læs mere

Munkbro svineavl forøger biosikkerheden

Ventilationsløsningen bliver den første i Danmark

Stald Læs mere

SKIOLD deltager i Agromek Student Challenge

Fire-dages innovationskonkurrence med deltagelse fra hele verden

SKIOLD Læs mere