Staldinventar til malkekvæg

Den optimalt indrettede stald til malkekvæg har taget højde for gode overvågningsmuligheder og arbejdsrutiner

Malkekoen skal tilbydes de bedste muligheder for at komme rundt i stalden for at æde, hvile og blive malket uden stress. Uanset om staldsystemet er traditionel malkestald med opsamlingsplads eller automatisk malkningssystem, så bør koens bevægelsesmuligheder rundt i stalden være så fri og logisk for dyrene som muligt.

Optimal indretning af stalden til malkekvæg

Den optimalt indrettede stald til malkekvæg har taget højde for gode overvågningsmuligheder og arbejdsrutiner - ved behov for aflastning eller behandling af en syg ko. Det er også vigtigt for køernes trivsel, at andre ressourcer i stalden som for eksempel hvile, vand og kløfaciliteter er optimalt placeret i forhold til hinanden.

Gårde har forskellige strategier med hensyn til gruppering af dyr, men der er altid behov for at isolere køer og kælvende køer fra resten af besætningen. Mens en kalveboks kræver lukkede skillevægge for at give koen et roligt og infektionsfrit miljø, bruges åbne gitre ofte i løsdriftsstalde til at skabe grupper, så landmanden kan overvåge sin besætning.

Sengebåse til malkekvæg

Sengebåsene er hvilestedet for dyrene, hvor de opholder sig i mere end halvdelen af ​​dagens timer, derfor er hviletid for malkekoens produktionstid og for kviernes voksetid bydende nødvendigt, så at de er komfortable og føler sig trygge, når de hviler.

Sengebøjlerne leder køerne til at ligge rigtig, og derved medvirker disse til at undgå gødning i sengeområdet. Sengebøjlerne skal definere et hvilested og samtidig give frihed i båsene. I kombination med et godt underlag, som en madras, som giver sengebøjler det optimale forhold så der ikke opstår skader og hudskrammer på dyrene.

Vil du vide mere om SKIOLDs forskellige løsninger til malkekvægsstalden? 

KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER

eller læs mere i vore kataloger her

Løsninger til malkekvæg         Komponenter til moderne kvægproduktion