Staldinventar til kødkvæg

Kødkvægsracer kræver en solid og stærk staldindretning

Kødkvægsracer kræver en solid og stærk staldindretning. Ind i mellem anvendes sengebåse som hos malkekvæg, men oftest bygges dybstrøelsesstalde med et strøet hvileareal kombineret med en kort eller lang ædeplads ved foderbordet. 

Indretning af kvægstald til kødkvæg

Generelt er kødkvæg større end malkekvæg ved samme alder og de har andre behov. Produktionen kan være tilrettelagt på flere forskellige måder, og det er forskelligt om ungtyrene opdrættes som slagtekalve, ungtyre eller stude.

Sengebåse til kødkvæg

Sengebåsene er hvilestedet for dyrene, hvor de opholder sig i mere end halvdelen af ​​dagens timer, derfor er hviletid for malkekoens produktionstid og for kviernes voksetid bydende nødvendigt, så at de er komfortable og føler sig trygge, når de hviler.

Sengebøjlerne leder køerne til at ligge rigtig, og derved medvirker disse til at undgå gødning i sengeområdet. Sengebøjlerne skal definere et hvilested og samtidig give frihed i båsene. I kombination med et godt underlag, som en madras, som giver sengebøjler det optimale forhold så der ikke opstår skader og hudskrammer på dyrene.

Vil du vide mere om SKIOLDs forskellige løsninger til kødkvægsstalden? 

KONTAKT OS FOR FLERE OPLYSNINGER

eller læs mere i vores kataloger her:

Løsninger til kødkvæg         Komponenter til moderne kvægproduktion