Malkekvæg

Den optimalt indrettede stald til malkekvæg har også taget højde for gode overvågningsmuligheder og arbejdsrutiner - ved behov for aflastning eller behandling af en syg ko. Det er også vigtigt for køernes trivsel, at andre ressourcer i stalden som for eksempel hvile, vand og kløfaciliteter er optimalt placeret i forhold til hinanden.