Kødkvæg

Kødkvægsracer kræver en solid og stærk staldindretning. Ind i mellem anvendes sengebåse som hos malkekvæg, men oftest bygges dybstrøelsesstalde med et strøet hvileareal kombineret med en kort eller lang ædeplads ved foderbordet. Generelt er kødkvæg større end malkekvæg ved samme alder og de har andre behov. Produktionen kan være tilrettelagt på flere forskellige måder, og det er forskelligt om ungtyrene opdrættes som slagtekalve, ungtyre eller stude.