Kalve og ungdyr

Nyfødte kalves behov er meget anderledes end store løbekviers, og det skal tænkes ind i planlægningen af staldforhold til kalve- og ungdyr. Staldindretning til ungdyrene er et vigtigt optimeringspunkt, fordi kvier, der vokser bedre, bevæger sig hurtigt igennem ungdyrstalden og snart bliver til gode malkekøer. En optimal planlægning af produktionsøkonomien tager udgangspunkt i en staldindretning med en gennemtænkt løsning for ungdyrenes forhold hvad angår hvile, vand, foder og sociale aktiviteter.