ventilation farm

Ventilation

SKIOLD har i flere år haft fokus på energiforbruget i landbruget. Strømforbruget til ventilation er den største udgiftspost målt på KWh. SKIOLD har de seneste år været i front med udvikling og design af energieffektive ventilationsløsninger.

SKIOLD leverer alle gængse former for ventilation til din svinestald: Ligetryk, undertryk, diffus, kombi-diffus ventilation samt tunnel-ventilation. Det mest anvendte ventilationsprincip er fortsat mekanisk ventilation i form af undertryksventilation. Som fællesnævner for alt undertryksventilation anvender man et antal udsugningsenheder - oftest i form af ventilationsskorstene monteret i taget - til at opbygge det ønskede undertryk i stalden.

Er staldbygningen tæt og isoleret i forhold til det omgivende klima, laves der en ventilationsløsning, hvor kravet om optimal driftsøkonomi tilgodeses - især i kraft af lave driftsomkostninger.

Med SKIOLDs PM motorer kan du opnå besparelser fra 35-70% sammenlignet med traditionelle triac regulerede eller frekvensmotorer.

Tunnel-ventilation - super luftgennemstrømning gennem originale Cooling pads
I tropiske områder bruges tunnelventilation, enten ren tunnel med luftindtag gennem kulingpas, eller kombitunnel med minimumsventilation med enten væg eller loftventiler. Tunnel ventilation sikrer den samme lufthastighed og samme køleeffekt og vækstrate i hele huset. Den specielt udviklede konstruktion giver afkøling med høj fordampningseffektivitet, og arbejder samtidig ved et meget lavt trykfald.

Munkbro svineavls 8 nye klima- og forsøgsstalde får udover en tørfoderløsning med multifase og undertryks ventilationsløsning - Danmarks første biofiltre.

Bio-filtre – undgå luftbårne sygdomme

Luften er en smittebærer for mange vira, som fx PRRS og influenza samt bakterier som fx. mycoplasmer og desuden støv, pollen, og skimmel. Biofiltre sikre at de ikke kommer ind i stalden via luftventilationen. 

Ventilationsløsningen er en banebrydende ny løsning i Danmark til at forøge biosikkerheden i staldene. Løsningen er allerede kendt i Asien og i USA, men aldrig før i Danmark. Filtrene virker ved at filtrere alle støvpartikler, der kan være forurenet med luftbårne partikler som fx virus, bakterier, støv, pollen og skimmel. Ventilationsløsningen består af nogle specialudviklede galvaniseret filtre specielt udviklet til svinestalde, der monteres i alle ventilerne.

Vi kan tilbyde filtre til:

  • undertryk - overtryk
  • filtre over loftventiler
  • filtre ved vægventiler
  • filter hvor der er coolingpats efter
  • filter units uden for sektion, som går ind i sektion via rør som overtryk.