Biofiltre

undgå luftbårne sygdomme

Luften er en smittebærer for mange vira, som fx PRRS og influenza samt bakterier som fx. mycoplasmer og desuden støv, pollen, og skimmel. Biofiltre sikrer at de ikke kommer ind i stalden via luftventilationen.

Ventilationsløsningen består af nogle specialudviklede filtre, der monteres i alle loft/væg ventilerne. Rammerne er lavet af galvaniseret stål til brug i svinestalde. Filtrene virker ved at filtrere alle støvpartikler, der kan være forurenet med luftbårne partikler som fx vira, bakterier, støv, pollen og skimmel. Ventilationsløsningen  består af nogle specialudviklede filtre, der monteres i alle loftsventiler.

Der er nogle betydelige fordele ift. uv-lys, som også kan slå vira ihjel.

  • Der er en væsentlig lavere investering i udstyr
  • Lavere årlige driftsomkostninger, da der ikke skal bruges tid og penge på udskiftning af pærer
  • Trygheden ved at filtrene hele tiden virker. Ved uv-lys, skal man sikre at alle pærerne virker. Filtrene skal udskiftes, men ikke ret ofte, og deres evne til at fjerne vira bliver ikke dårligere ved manglende udskiftning, det er kun luftgennemstrømningen som påvirkes i negativ retning.

Vi kan tilbyde filtre til:

  • undertryk - overtryk
  • filtre over loftventiler
  • filtre ved vægventiler
  • filter hvor der er coolingpads efter
  • filter units uden for sektion,  som går ind i sektion via rør som overtryk.