SKIOLD Inventar

Staldinventar til smågrisestalde

Godt design bidrager til høj ydeevne, trivsel og arbejdsmiljø

Holdbarhed, stabilitet og nem rengøring er blandt de vigtigste faktorer, når det gælder valg af sti til smågrise. Stier til smågrise er designet med fokus på et godt og sundt miljø for grise fra 7-30 kg. I smågrisestalden dannes grundelementerne for grisens vækstforløb, og en god start i en veldesignet smågrisestald sikrer en god vækst for grisene og en god produktionsøkonomi for landmanden. Hos SKIOLD har vi forskellige løsninger:

Glasfiberinventar til smågrisestalde

SKIOLDs smågrisesti af glasfiberkomposit er bygget op efter samme koncept som vort øvrige inventar. Glasfiberkompositmaterialet har en minimal volumen på kun 10 mm, hvilket reducerer bygnings- og investeringsbehovet.

Inventaret er lukket i en højde på 65 cm med et vandretliggende overrør, hvilket giver en samlet højde på 75 cm. Det giver en passende højde på inventaret i smågrisene vækstperiode - og samtidig gør højden på stien det lettere at ventilere, hvilket minimerer risikoen for halebid.

Lågen ind til smågrisestien skal lukke tæt og sikre, at der ikke kommer skidt ud på gangen. Samtidig skal det være nemt at drive grise ind og ud af stien, og det skal være nemt for personalet at komme ind og ud af stierne. Låger til smågrisestier kan laves med hængsler og spyd i en bredde på 100 cm eller 110 cm, afhængigt af gangens bredde. Hængslede låger bør tilpasses gangens bredde for at fungere som spærrelåger og lette arbejdet i stalden. Alternativt kan lågen etableres med kroge i fuld stibredde for en større åbning ind i stien.

Plankeinventar til smågrisestalde

SKIOLDs plankeinventar har høj finish og et funktionelt design, der giver et godt og beskyttende miljø for smågrisene. Plaststolperne har f.eks. afrundede kanter, der fordrer god sikkerhed for smågrisene, så skader minimeres. Designet med plaststolperne giver ligeledes tætte samlinger, og i kombination med den glatte plankeoverflade gør det stien nem at rengøre, hvilket fordrer en god hygiejne i stien.

Plankeinventaret kan tilpasses efter staldens dimensioner, og det er ligeledes let at tilpasse efter gulvfald, hvilket sammenlagt kan minimimere investeringsomkostningerne betragteligt.

Stien kan leveres med låge i fuld bredde eller med lille, hængslet låge. Den lille låge er udstyret med "self-lock", så lågen låser blot ved et let skub (kan låses fra begge sider). Lågen i fuld bredde kan med brug af én hånd let åbnes og lukkes i begge sider - takket være det funktionelle kliksystem. Lågerne slutter tæt til gulvet og minimerer derved gødning på gangarealet.

Plankeinventaret til smågrise er lukket i en højde på 50 cm med to overrør - i alt 75 cm - hvilket giver god mulighed for naturlig ventilering stierne imellem, og derved minimeres risikoen for halebid.