SKIOLD slagtesvinestald

Staldinventar til slagtesvinestalde

Moderne produktionsanlæg til slagtesvin stiller krav om stabilt og slidstærkt inventar, som kan modstå hårde, fysiske og kemiske belastninger - og som samtidig yder det optimale miljø for grisene. Stiindretningen har betydning for grisenes trivsel og vækst, hvilket er afgørende for en sund og rentabel produktion..

Designet af stien har stor indflydelse på svinenes ydeevne og trivsel. Et godt stidesign medvirker til det høje produktivitetsniveau ved at give grisene god adgang til foder og vand og funktioner, der understøtter deres naturlige og sociale opførsel. Designet på stien gør også en forskel for personalet, da det rigtige design gør arbejdsbelastningen mindre slidsomt og mere effektivt

Fiber og glasfiber inventar til slagtesvin

SKIOLD Jydens slagtesvineinventar i fiber- og glasfiberinventar er bygget op om samme koncept. Forskellen ligger i materialevalget. Både fiber- og glasfibermaterialet har en minimal volume på kun 10 mm, hvilket reducerer bygnings- og investeringsbehovet. Inventaret er lukket i en højde af 65 cm med enten to eller tre vandretliggende overrør, hvilket giver en totalhøjde på henholdsvis 88 eller 100 cm. Inventaret kan dermed være mere "åbent", hvor det er ønskeligt - og gøre stien nemmere at ventilere, hvilket minimerer risikoen for halebid.

Fiber- og glasfibermaterialet er, trods tykkelsen, meget slidstærkt og er med til at sikre en lang holdbarhed for stien. Den glatte materialeoverflade nedsætter ophobningen af bakterier, og derved muliggøres en nem og effektiv rengøring. Et renere staldmiljø betyder bedre hygiejne og lavere sygdomsfrekvens - og dermed en forbedret produktion. Ved FRATS-stier og sygestier kan der leveres overdækning med centralt opluk – enten i form af håndsving eller med motortræk. Denne funktion giver mulighed for et godt overblik i stalden, og gør det lettere at identificere en syg gris tidligt i forløbet

Plankeinventar til slagtesvin

SKIOLD Jydens plankeinventar har høj finish og et funktionelt design, der giver et godt og beskyttende miljø for slagtesvinene. Plaststolperne har f.eks. afrundede kanter, der fordrer god sikkerhed for slagtesvinene, så skader minimeres. Designet med plaststolperne giver ligeledes tætte samlinger, og i kombination med den glatte plankeoverflade gør det stien nem at rengøre, hvilket fordrer en god hygiejne i stien.

Plankeinventaret kan tilpasses efter staldens dimensioner, og det er ligeledes let at tilpasse efter gulvfald, hvilket sammenlagt kan minimimere investeringsomkostningerne betragteligt. Stien kan leveres med låge i fuld bredde eller med lille, hængslet låge. Den lille låge er udstyret med "self-lock", så lågen låser blot ved et let skub (kan låses fra begge sider). Lågen i fuld bredde kan med brug af én hånd let åbnes og lukkes i begge sider - takket være det funktionelle kliksystem. Lågerne slutter tæt til gulvet og minimerer derved gødning på gangarealet.

Plankeinventaret til slagtesvin er lukket i en højde på 75 cm med to overrør - i alt 100 cm - hvilket giver god mulighed for naturlig ventilering stierne i mellem, og derved minimeres risikoen for halebid. Stisiderne kan indrettes med tremmeelement samt laves med plankeinventar i fuld højde eller alternativt med ét vandret overrør.

Panelinventar til slagtesvin

SKIOLD Jydens panelinventar er fremstillet af polypropylenmateriale, som har den fordel at være resistent overfor de fleste kemikalier samt være slagfast mod dynamiske stød. Denne produktegenskab er med til at opretholde materialet som nyt og dermed sikre en lang holdbarhed for inventaret.

Indvendigt er panelcellerne produceret i en sandwichkonstruktion med en dimension på 51 mm. - en konstruktion, som gør inventaret sikkert og stabilt. Materialeoverfladen er glat, hvilket minimerer ophobningen af skidt og bakterier. Det skaber ligeledes mulighed for en nem og effektiv rengøring, hvilket fordrer gode hygiejneforhold – og dermed sundere svin i stalden.

Der er flere muligheder ift. indretning af stien, da stisiderne kan leveres med lukket, halvåbent, helt åbent eller delt inventar - alt afhængigt af behovet for indretning og ventilation i stalden.

Indretning med panelinventar reducerer mængden af stolper og beslag, hvilket både giver en økonomisk besparelse og en gevinst i praksis ift. montage. Panelinventaret er kendetegnet ved en kraftig afstivning - med stabililseringsdorn - af væggen i vådfoderkrybben. Der er mulighed for fuld integration af 40 mm. vådfoderrør eller alternativt - montering af foderautomater direkte på inventaret.