SKIOLD FARMlog

let registrering i stalden

Management systemet, der letter registreringsarbejdet, og giver dig mere tid og en bedre bundlinje. App'en er opdelt efter produktion – Søer, Klimagrise og Slagtesvin, hvilket giver et bedre overblik og færre valg i forbindelsen med registrering af data.

Følg medicinforbruget og behandlinger

Se, hvor meget medicin du har på lager, og hvad du bruger mest af. Det giver et billede af dyrevelfærden i din besætning. SKIOLD FARMlog anviser også behandling og valg af medicin – og giver dig således mulighed for en mere præcis indsats med lavere udgifter. Registrér samtidig alle dine igangværende og færdige behandlinger, og få et fuldt og altid opdateret overblik. Det letter både din hverdag og sikrer at dyrene behandles korrekt.

Registrering af dyr med statustal

Med SKIOLD FARMlog har du altid et komplet overblik over de aktuelle antal dyr på bedriften. Når der registreres døde dyr via app´en bliver systemet automatisk opdateret, hvilket sikrer reelle data du kan bruge til planlægning af f.eks. slagtning eller salg af dyr. Ved registrering af døde dyr, får du desuden automatisk en statistik, du kan følge med i. På den måde kan du hurtigt se, om det er specielle stier eller dyregrupper, der er udfordringer med – det hjælper dig med at optimere produktionen og dermed sænke dødeligheden.

Overblik over foderforbruget og vejning

Registrér foderforbruget i de enkelte staldafsnit hver dag, og få en visuel statistik over det samlede forbrug. Det gør det nemt for dig at følge med i foderforbruget og giver dig samtidig viden, du kan bruge fremadrettet for at optimere og justere foderblandingerne. Når der skal laves kontrolvejninger af dyrene til slagt eller videresalg, gøres dette hurtigt og nemt via app´en. Derudover er det muligt at følge dyrenes udvikling og trivsel på SKIOLD FARMlog’s hjemmeside, hvor der kan sammenlignes med den valgte fodring og vægtudvikling af de forskellige dyr.

Arbejdsopgaver med tidsregistrering

Der er mange arbejdsopgaver, der skal udføres i løbet af en arbejdsdag, hvor ledelse og management er en vigtig og stor del af arbejdet på et moderne landbrug. Derfor har vi udviklet opgavelisten, som gør det muligt at lave en fast arbejdsplan til dig og dine medarbejdere. Derved bliver de enkelte medarbejdere gjort opmærksom på, hvilke arbejdsopgaver der skal udføres de pågældende arbejdsdage. På alle arbejdsopgaver registreres tidsforbruget, hvilket gør det nemmere at planlægge arbejdet, når varigheden af hver arbejdsopgave kendes. Opgavelisten kan bruges på hele landbrugsbedriften og ikke bare i stalden. Download din E-kontrol direkte Fra SKIOLD FARMlog kan du altid trække din E-kontrol og på den måde holde øje med afvigelser og forbedringsmuligheder i din svineproduktion.

Alt klares med et klik

Når du eksempelvis bruger so-management er det muligt at lave so-journaler, hvor du kan følge alle aktiviteter på den pågældende so. Dette sikrer god styring af brunst, drægtighed, scanning og faring. Derudover er det muligt at se behandlinger og vaccinationer af soen. På denne måde vil du have en sundhedslog over hver so, så du har det bedste værktøj og fundament til at sikre høj produktivitet. Overskueligt på alle platforme

SKIOLD FARMlog kan benyttes på alle elektroniske platforme. Det vil sige, at du kan bruge programmet på din PC, din IPad/tablet og din mobiltelefon. Appen virker både til Android og iPhone. Du får meget overskuelige oversigter over din svineproduktion. Informationerne gør, at du præcis ved, hvor og hvordan du skal sætte ind for at forbedre dine resultater i stalden.  

Bestil SKIOLD FARMlog her         Login til FarmLog