SKIOLD Eat Time Advanced - add-on to Distriwin

Advanced feeding made easy

Ved vådfodring kan Distriwin udvides med SKIOLD EatTime Advanced - et system som optimerer udfodringen baseret på grisenes døgnrytme. Se videoen her: SKIOLD EatTime Advanced https://youtu.be/D3KkZHFES1o.

SKIOLD EatTime er et nyt vådfodringsprincip, der er baseret på realtidsregistreringer fra gården. Foder er en stor omkostning for svineproducenten, og SKIOLD EatTime Advanced optimerer foderet og dermed foderforbruget ud fra dyrets døgnrytme, en ny forbedret måde at fodre på, som man aldrig har set før.

Foderkurve - baseret på dansk viden og forskning

Grisenes appetit ændres på grund af mange forskellige faktorer ligesom menneskers. Tildelingen af ​​foder følger en referencekurve; normkurven og SKIOLD EatTime automatisk regulerer fodertilførslen på basis af den målte spisefrekvens til gavn for landmanden og svinernes velfærd.

Optimer foderforbrug og vækst

SKIOLD EatTime Advanced er baseret på erfaring og viden, som har analyseret, at den omtrentlige normtid er 6 minutter til at spise færdig. Spiser grisen hurtigere eller langsommere, regulerer SKIOLD EatTime Advanced fodermængden den følgende dag og ikke som andre systemer til den næste fodring. Dette giver de bedste resultater på både vækst og foderforbrug.

Diegivende søer

Ved diegivende søer er det vigtigt, at der under al fodring fokuseres på muligheden for at forøge fodermængden for at imødekomme søerne øgede behov for foder på grund af øget mælkeproduktion til det stigende antal smågrise.

SKIOLD EatTime Advanced giver:

  • Optimalt foderforbrug
  • Bedre dyrevelfærd - Grise får den rette mængde foder
  • Kombinerer ad lib fodring og restriktiv fodring på en optimal måde.
  • Begrænset forurenet foder for bedre velfærd og vækst
  • Understøtter op til 10 daglige måltider.
  • Optimering af den mængde, der tildeles til hver sti
  • Optimering af slagtesvinenes vækst
  • Optimering af mælkeproduktion ved diegivende søer
  • Tilpasningen er aktiv på alle fodertildelinger hele dagen
  • Via foderkurver er det muligt på sektionsniveau at ændre recepter i vækstperioden, for at optimere proteinindholdet tilpasset grisenes behov