Smågrise

Stalde til smågrise er designet med fokus på et godt og sundt miljø til grise fra 7-30 kg. I smågrisestalden dannes afsættet til hele grisens vækstforløb, og en god start i en korrekt indrettet smågrisestald sikrer god tilvækst hos grisene og god produktionsøkonomi for landmanden.