Komplette klimaløsninger

Vi udvikler selv vores systemer via samarbejde med kunder og eksperter

SKIOLD leverer komplette klimaløsninger til svinestalde. Vi udvikler selv vore systemer og via samarbejde med eksperter, landmænd og andre samarbejdspartnere er vi altid på forkant med udviklingen.

Staldklimaet skal ikke kun være sundt for dine dyr og dit personale, men også for din driftsøkonomi og miljøet. Derfor arbejder SKIOLD konstant på at minimere energiforbruget og optimere driftssikkerheden for alle vores staldklimasystemer.

Vores eget team af hard-og software ingeniører står i spidsen for den kontinuerlige udvikling af en fælles styringsplatform, Visiovent. Den styrer alle klimaløsninger fra diffus anlæg over til stråleventilation til kombi tunnel koncept samt det tilhørende varme- og køleudstyr.