Transponderfodring

SKIOLD er specialist i elektronisk sofodring (ESF) gennem flere årtier


ESF er et af de mest udbredte systemer til løsgående søer i dansk svineproduktion. Der er derfor lavet adskillige afprøvninger for at finde den bedste måde at bruge systemet på.

Man kan enten have søerne i stabile eller dynamiske grupper. 
Stabile grupper sammensættes typisk af et ugehold én gang for alle, så kampe om rangorden kun forekommer én gang i søernes drægtighedsperiode.  Dynamiske grupper sammensættes kontinuerligt, hvor søerne indsættes med faste tidsintervaller. SKIOLD videreudvikler løbende ESF managementsstrategierne i samarbejde med Seges (VSP).

Grundlaget for succes med ESF i drægtighedsstaldene er at der etableres gode træningsforhold for poltene, inden de indsættes i drægtighedsstalden.

Tag SKIOLD med på råd når du skal have etableret en ny eller renoveret en gammel drægtighedsstald.