Farestald - Kassesti

Kassestier er det mest udbredte produktionssystem i farestalden grundet høj grad af sikkerhed for dyrene, hvilket skaber en høj produktionseffektivitet. Årsagen er, at pattegrisene er beskyttet af farevingerne, som forhindrer soen i at lægge sig på grisene - og dermed reduceres pattegrisedødeligheden markant.