Lofco - Luftseparator til lette partikler

Effektiv aspirator med nyudviklet turboteknik

Lofco er en højeffektiv aspirator med indbygget luftgenanvendelsessystem til at fraseparere lette partikler fra korn, frø eller granuleret materiale. Lofco er en unik maskine til separation af lette partikler på grund af dens højeffektive aspirationskammer med nyudviklet turboteknik kombineret med en frekvensstyret ventilator.

En dobbelt-snegl er placeret over fødevalserne. Denne sikrer en jævn fordeling af materialet. Kapaciteten kan justeres ved hjælp af et fremføringsskod på fødevalsen, hvilket sikrer den mest effektive separation.

Lofco er en industriel, kompakt og miljøvenlig maskine, som er let at betjene.

  • Lofco er med dens hygiejniske design selvrensende.
  • Maskinen præsterer på et hidtil ukendt højt effektivitetsniveau på grund af den ideelle teknik til fordeling af materiale i kombination med turboteknikken.
  • Lofco frembringer ingen vibrationer og kræver kun meget lidt plads i forhold til dens kapacitet.
  • Lofco er støjsvag, energivenlig og miljøvenlig.
  • Som tilvalg fås Lofco med frekvensstyret fødevalse til hastighedsregulering.