Pilletering

Der er mange fordele ved pilletering af foderet

God foderhygiejne: Ved pilletering opnås let en temperatur på 81° eller mere hvorved salmonella fjernes. Temperaturen opnås via damptilsætning samt varmen fra den friktion der opstår, når foderet presses gennem matricen. Den høje temperatur nedbryder også de mest almindelige bakterier og svampe.

  • Øget næringsværdi: Foderets fordøjelighed stiger som følge af varmebehandlingen og den efterfølgende nedkøling i pilleteringsprocessen.
  • Mindre spild: Transport af piller til dyrene er betydeligt renere, og støver mindre transport af melfoder.
  • Nemmere dosering: Doseringen af piller er generelt nemmere og mere præcis end tilfældet er for melfoder.
  • Ingen separering: Tunge partikler såsom mineraler og lignende segregeres ikke, så dyrene kan ikke sortere dem fra.
  • Øget massefylde: Piller har generelt en 15% højere massefylde end mel.
  • Transport og opbevaring: Det er nemmere at transportere piller, da de ikke så let sidder fast i rør, beholdere osv. Opbevaringsholdbarheden for piller er også længere end for mel.

Vil du vide mere?

Skriv os en besked, og vi skal hjælpe dig med dine spørgsmål