Indtag

SKIOLD har et bredt udvalg af forskellige former for råvareindtag

SKIOLD har et bredt udvalg af forskellige former for indtag. Generelt kan indtag for råvarer opdeles i to hovedtyper. Indtag for letløbende råvarer, hvor materialet via en tragtformet beholder løber til en centralt placeret snegl eller elevator som sørger for den videre transport, samt indtag for ikke letløbende råvarer. Meget ofte vil der være behov for at indtransportere betydelige mængder ikke letløbende råvarer, som kun kan håndteres i indtag med en vandretliggende transportør i bunden.

Vil du vide mere?

Skriv os en besked, og vi skal hjælpe dig med dine spørgsmål