Vi sender ikke grise til månen

men fortsætter samarbejdet med førende partnere

Staldprojektet, Intellifarm Plus, der har som mål at optimere energiforbruget, reducere miljøbelastningen og forbedre den enkelte producents driftsøkonomi i produktionen af slagtesvin, fortsætter selv om det ikke vandt Månegris-udbuddet.


Udover SKIOLD udgøres konsortiet af Agrifarm, Danish Crown, Aarhus Universitet, Agro Business Park og SEGES VSP. Konsortiet har altså partnere med fra hele værdikæden i slagtesvin-produktionen.


”Det er hamrende ærgerligt, at vi ikke vandt udbuddet, men det får os ikke til at opgive projektet. Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde i vores konsortium, og vi vil forfølge muligheden for at realisere projektet uagtet, at det ikke bliver Månegrise vi kommer til at sende til slagteriet.


Vi er mindre bundet nu, og det giver nogle muligheder, men med det sagt så er det der ærgrer mig allermest, at vi står med en svineproducent, der i et par etaper er klar til at etablere 15.000 stipladser, som nu kommer til at vente på os” siger Jens Thorsen, der er direktør for stalddivisionen i SKIOLD A/S.


Hvor månegris-projektets omdrejningspunkt var emissionen fra det enkelte staldanlæg, så vil Intellifarm Plus-stalden nu tage udgangspunkt i en testsektion med plads til cirka 700 grise i et større staldanlæg. Her er det planen, at virksomheder og leverandører kan teste deres løsninger i fuld skala. Det åbner i større udstrækning mulighed for at komme på markedet med gennemprøvede løsninger end det er tilfældet i dag, hvor den sidste test og tilpasning typisk foregår ude hos kunden.


”Nøgleordet i projektet vil være ressource-effektivitet med fokus på minimal klima- og miljøbelastning, sundhed og dyrevelfærd, og konkurrenceevne – altså generel bæredygtighed. Der er nogle fantastiske muligheder for at skabe innovation baseret på eksisterende og kommende forskningsresultater, så derfor har jeg en stor tro på, at vi kan finde de nødvendig midler til at realisere projektet” siger Klaus Lønne Ingvartsen, der er Institutleder på Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.


Konsortiets deltagere vil i de kommende måneder undersøge mulighederne for at få et alternativ på plads, og på den baggrund lægge sig fast på projektets præcise omfang.

SKIOLD vinder vækstpris

Landbrug og Fødevarer udnævner SKIOLD som vinder i 2017

Læs mere

SKIOLD i gang med at finde ny ejer

Der er igangsat en proces med henblik på at finde en ny ejer

SKIOLD Læs mere

Har du høstet vådt korn?

Lad os hjælpe dig med dine udfordringer med kondens og kagedannelser

Foder Læs mere