Fremtidssikring af dit landbrug

Gratis seminar i Aalborg 8 juni

SKIOLD, LMO OG HJULMANDKAPTAIN inviterer til spændende seminar, hvor du får inspiration og tips til, hvordan du udvikler og fremtidssikrer dit landbrug. Seminaret finder sted i Aalborg d. 8. juni fra kl. 14.00 - 17:30. Eftermiddagen vil byde på flere spændende oplæg. Blandt andet om trends inden for foderfremstilling, optimering af indtjening via langsigtede investeringer, strategisk salgsplanlægning, prisen på et generationsskifte og det at finde sin plads som ung landmand i et glidende generationsskifte.


Tilmelding via dette link, bemærk begrænset deltagerantal:


AALBORG 8. JUNI www.hjulmandkaptain.dk/…/strategisk-udvikling-saadan-frem…/….Program for fællesarrangementet:


Kl. 14.00: Velkomst v. Kurt Henriksen, afdelingsleder, Mølleri SKIOLD og Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain, fagchef for HjulmandKaptain Landbrug.


Kl. 14.15: En case fra det virkelige liv.


Boldinggaard Hønseri. Klaus Jørgensen går egne veje og bryder med vanetænkning inden for den daglige drift. Hør hans fortælling om optimering af indtjeningen med langsigtede investeringer.


Kl. 14.45: Birte Rasmussen, advokat og partner: Hvad koster det at generationsskifte? Fokus på et lovforslag om at lempe beskatningsreglerne ved generationsskifte.


Kl. 15.30: Pause - networking


Kl. 15.45: Kurt Henriksen, Afdelingsleder, Mølleri SKIOLD, vil fortælle om trends inden for foderfremstilling til høns, svin og køer.


Kl. 16.15: Torben Wiborg, Chefkonsulent, udvikling, LMO, fortæller om udviklingen i dansk landbrug, og hvad det har af konsekvenser for din strategi, herunder hvordan du senere kan afhænde dit landbrug.


Kl. 16.45: Sandwich - networking


Kl 17.30: Afslutning


Deltagelse er gratis - tilmelding senest den 4. juni 2017


Vi glæder os til at se dig.


Med venlig hilsen
SKIOLD, LMO & HjulmandKaptain


SKIOLD vinder vækstpris

Landbrug og Fødevarer udnævner SKIOLD som vinder i 2017

Læs mere

SKIOLD i gang med at finde ny ejer

Der er igangsat en proces med henblik på at finde en ny ejer

SKIOLD Læs mere

Har du høstet vådt korn?

Lad os hjælpe dig med dine udfordringer med kondens og kagedannelser

Foder Læs mere